kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

Yliopistokirjastojen johtajien kokous Helsingissä 9.1.2003

 

 

01/03

   
 

Kokouksessa esiteltiin teknologiasovelluksia sekä hyväksyttiin yliopistokirjastojen neuvoston uudet säännöt, uusi työvaliokunta sekä toimintasuunnitelma.

Uudet sovellukset

Johtajien kokouksessa käsiteltiin kirjastoverkon palvelujen uusia sovelluksia ja niiden käyttöönoton nykytilannetta (Voyagerin, tiedonhakuportaalin - Metalibin - ja digitaalisen aineiston hallintajärjestelmän palvelukokonaisuus ja Open URL).

Uudet sovellukset otetaan käyttöön 2003-04. Niiden avulla voidaan parantaa käyttäjien palveluja (käyttäjä voi tehdä mielenkiintoprofiilin, jonka avulla hän saa kohdistettua tiedonsaantia). Samalla kirjastojen työ muuttuu ja osa tehtävistä siirtyy ohjelmallisesti ja keskitetysti hoidettavaksi.

Ainakin alkuvaiheessa tarvitaan tuntuvasti lisätyötä kirjastoissa (luettelointi, kokoelmien kuvailu). Kirjastot voivat viedä myös muut kuin FinELib -hankinnat tiedonhakuportaalin kautta haettaviksi. Tähän on varauduttava hankeluonteisesti ja otettava huomioon työjärjestelyissä.

Aikataulu:

 • suunnittelijat Ari Rouvari ja Henri Ryhänen aloittavat 1.2.2003
 • kirjastojen työpanos touko-elokuu (koulutuksen jälkeen)
 • portaali avataan elo-syyskuussa 2003.

Kirjastojen yhteistilastot

Kirjastojen tilastointi uudistuu, kun vuonna 2003 otetaan käyttöön uusi tilastotietokanta. Vuoden 2002 tilastot viedään tietokantaan 7.3.2003 mennessä. Tilastosta on mahdollista saada aiempaa enemmän tunnuslukuja ja vertailutietoa (aikasarjat, kirjastojen välinen vertailu, tehokkuusluvut)
Tietokanta avataan käyttöön 11.3.2003.

Helsingin yliopiston osalta valmistellaan vielä seuraavia asioita:

 • Kansalliskirjaston luvut ja tunnusluvut erikseen
 • Yliopiston kirjastot – kokonaisuuden luvut ja tunnusluvut erikseen
 • elektronisten aineistojen tilastoinnissa osa tietoja keskitetysti, osa hajautetusti
 • yliopiston koko kirjastolaitoksen tilastovastaava tarvitaan (voi kuulua tietopalvelujen kehittämisjohtajan toimenkuvaan).

SVY:n portaalin kirjasto- ja tietopalvelut

 • suunnitteluryhmä on tehnyt korjauksia ja suunnittelu jatkuu. Toistaiseksi kirjastopalvelut eivät näy hyvin portaalissa
 • Virtuaaliyliopisto

Yliopistokirjastojen verkoston työn uudistaminen

 • Verkoston strategia esiteltiin rehtorien neuvostolle 29.11.2002
  • Rehtorien evästys piti sisällään seuraavia asioita: kokoelmien taso ja riittävyys keskeistä, kirjastojen viestintää uusista aineistoista ja palveluista tulee tehostaa, yliopistojen välinen yhteistyö tärkeätä.
 • Hyväksyttiin yliopistokirjastojen neuvoston säännöt
  • Sääntöjen mukaan kutakin kirjastoa edustaa kirjastonjohtaja tai hänen sijaisensa. Kansalliskirjastoa edustaa ylikirjastonhoitaja ja Helsingin yliopiston kirjastolaitosta tietopalvelujen kehittämisjohtaja ja neljä Helsingin yliopiston kirjastonjohtajien keskuudestaan valitsemaa edustajaa (kampusten edustajat).
 • Hyväksyttiin yliopistokirjastojen neuvoston toimintasuunnitelma 2003-2004
  • painopistealueet: tietokartta, informaatiolukutaidon opetuksen kehittäminen, digitaalisen tieteellisen julkaisemisen edistäminen, kirjastojen arvioinnin ja rahoituksen kehittäminen
 • Valittiin puheenjohtaja ja työvaliokunta kaudelle 2003-2004
  • Puheenjohtajaksi valittiin Päivi Kytömäki (Oulu, ja jäseniksi Tore Ahlbäck (ÅAB), Kai Ekholm (HY kansalliskirjasto), Ari Muhonen (TKK), Mirja Iivonen (TAY) ja Marita Turpeinen (TAIK).

 

Kaisa Sinikara
Tietopalvelujen kehittämisjohtaja
Hallintovirasto
kaisa.sinikara@helsinki.fi

 

top

 

<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)