kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

Digitaalinen arkisto julkaisualustana

 

 

01/03

   
 

Tieteellistä julkaisutoimintaa kehitetään monella taholla sekä uuden teknologian ja verkkoympäristön antamien mahdollisuuksien vauhdittamana että perinteisen julkaisumallin uudistamistarpeen vuoksi. Ohessa kaksi esimerkkiä tämänsuuntaisista hankkeista, DSpace ja DARE.

DSpace

Uusien innovaatioiden hautomona tunnettu amerikkalainen MIT-yliopisto on uudistanut verkkoaineiston julkaisustrategiansa. Yhteistyössä Hewlett-Packardin kanssa yliopisto on kehittänyt avoimiin standardeihin perustuvan DSpace-ohjelmiston, jonka tavoitteena on toimia ylipiston laajuisesti monimuotoisen e-aineiston julkaisujärjestelmänä ja digitaalisen arkistoinnin alustana.

Ohjelmistokehityksen nykytrendin mukaisesti DSpace on julkaistu avoimen lähdekoodin periaatteella. Tämän tarkoituksena on edistää ohjelmiston käyttöönottoa mahdollisimman monen yliopiston taholla. Avoin lähdekoodi myös varmistaa riippumattomuuden kaupallisista toimittajista, mikä voi osaltaan auttaa pitkäaikaisen säilytyksen ongelmissa tallennusmuotojen ja verkkoympäristön väistämättä muuttuessa ajan myötä.

DARE

Toisen esimerkin verkkojulkaisemisen kehittämishankkeista tarjoaa hollantilainen projekti DARE: Digital Academic Repositories. Sen tavoitteena on varustaa maan kaikki yliopistot vuoteen 2006 mennessä yhteentoimivilla digitaalisen julkaisemisen ja arkistoinnin palveluilla. Toimintamalli on hajautettu siten, että kukin yliopisto huolehtii oman julkaisutuotantonsa tallentamisesta. Hollannin kansalliskirjasto puolestaan keskittyy pitkäaikaissäilytyksen ongelmien ratkaisemiseen, eikä kirjaston omaa digitaalista arkistoa ole tarkoitus käyttää julkaisualustana.

Mikäli aihepiiri kiinnostaa, kannattaa tutustua Leena Byholmin laatimaan katsaukseen Yliopistojen digitaaliset arkistot tieteellisen julkaisemisen uudistajina.

Aiheesta enemmän:

Byholm, Leena. 2002.
Yliopistojen digitaaliset arkistot tieteellisen julkaisemisen uudistajina.

Crow, R. 2002.
The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. [PDF]

DARE: Digital Academic Repositories. [PDF]

DSpace: Durable Digital Repository.

Frazer, Ken. 2002.
International Cooperation to Reclaim Scholarly Communication. First Nordic Conference on Scholarly Communication. Lund 22 - 23 October 2002, Copenhagen 24 October 2002.

Koskinen, Kimmo. 2002.
Tieteellisen julkaisemisen muutostila. Verkkari 05/02.

 

Kimmo Koskinen
Informaatikko
Viikin tiedekirjasto
kimmo.koskinen@helsinki.fi

 

top

 

<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)