kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 

11/02
 

Nainen on aina johtaja

Britt-Marie Perheentuvan ajatuksia naisjohtajuudesta

 
     
 

Britt-Marie Perheentupa alusti 13.11.2001 aiheesta ”Nainen, uskallatko olla näköisesi johtaja” Maria-instituutin avoimessa luento- ja keskustelusarjassa ”Kuuntele sukupuolesi viisautta”. Seuraavassa muutamia ydinkohtia:

  • Johtaja, opettaja, vaikuttaja, kotiäiti, yhteisön jäsen ei voi enää olla yhteiskuntaan sopeutuja vaan hänen on oltava muutosagentti. Jokainen ihminen on vaikuttaja, ja hänen täytyy ottaa vastuu siitä, että hän vaikuttaa joka kerta kun on ihmisten kanssa tekemisissä.

  • Aika edellyttää tekniikan kehitystä, mutta sen vastapainona henkisen kehityksen pitää olla yhtä vahva. Ihminen on hukassa, jos hän ei noudata sisäisyyden kutsua eikä tajua voivansa syntyä milloin tahansa. Tähän sisäisen olemuksen vahvistamiseen kuuluu myös se, että tulee tietoiseksi oman sukupuolensa ydinolemuksesta ja -tehtävästä.

  • Kun sisäinen maailma on tyhjää ja minuus hajoaa, tyhjyyttä torjutaan monella eri tavalla. Kun vain omat mielikuvat ohjaavat toimintaa, ihminen korottaa itsensä elämän ja kuoleman herraksi. Yksilöllisyys ja vapaus irrottavat alkuvoimasta, joka antaisi eniten voimaa jaksaa.

  • Jos on samastunut kulttuurin nykyarvoihin, on kova mutta terve prosessi irtautua niistä.

Äitiyden idea ei ole omistava äiti

Kulttuurin trauma on äitiyden idean, feminiinisyyden prinsiipin syrjäyttäminen. Se ei ole saanut vaikuttaa keskiöstä käsin.

Kulttuuri ei siedä sitä, mitä se ei voi hallita. Nainen on koko ajan tekemisissä elämän ja kuoleman kanssa samanaikaisesti.

Naisen, joka on itsestään tietoinen, täytyy nousta elämän johtajaksi. Naisella on kosketus omaan ruumiiseensa, joka voi luoda uutta elämää.

Jokainen ihminen on syntynyt naisesta ja jokaisen ensimmäinen mielikuva on symbioosi äidin kanssa.

Miehellä on luonnostaan kyky erillisyyteen, mutta se johtaa irtoamiseen kokonaan, jos mies pyrkii eriytymään siitä kuvasta, että on ollut yhteydessä äitiin.

Äitiyden ideassa ei ole kyse vain lasten synnyttämisestä vaan elämän synnyttämisestä ja vaalimisesta kaikilla aloilla. Naisen erikoistaito on oppia olemaan itselleen hyvä äiti.

Äitiyden idea ei ole omistava äiti. Täytyy katkaista napanuora, että toinen voi hengittää omin keuhkoin. Jos nainen ei ymmärrä sulkea rintaliivejään, hänet lypsetään loppuun. Kun nainen tajuaa synnyttävänsä pois, hän ei enää ryntää auttamaan, jolloin hänestä tulee riippuvainen autettavastaan.

Mitä uutta naisjohtaja voi tuoda?

Ei ole enää vanhoja turvallisia rakenteita, on tultava toimeen vapauden kanssa. Riskinotto ei ole vain taloudellista, vaan myös tunneriskiä: ihminen on erehtyväinen, kehitys on prosessuaalista.

Naisjohtajat tarvitsevat omia ryhmiään, jossa he voivat tulla nähdyksi, kuulluksi ja vastaanotetuksi. Vasta tajuttuaan tämän kokemuksen tärkeyden naisjohtaja voi antaa sen eteenpäin työyhteisön kokoavaksi voimaksi.

Muuttamisen ja muuttumisen tilanteessa tarvitaan vihaisuuden ideaa. Viha ei toimi yksin, vaan se täytyy saada puhuttelevammaksi. Kun vihaisuus otetaan käyttöön, johtaja ei pelkää, ettei miellytä kaikkia vaan pystyy päättämään, muuttamaan, olemaan luja auktoriteettikriisin aikana.

Johtajalle on tärkeää tiedostaa, millaiset tunteet hänessä liikkuvat, sekä osata pitää itsestään huolta. Muuten hän toimii irrationaalisti ja heittää tunteet yhteisön kannettavaksi.

Naisjohtajakulttuuri liittää tietoiset naiset ja tietoiset miehet yhteisvastuuseen kulttuurin muutoksesta.

Vanheneva nainen - näkymätön vai yhteisön voimavara?

Kun naisen pätevyys ja suorituskyky ovat kantaneet hedelmää, hänessä heräävät eloon toisenlaiset puolet. Se, mikä ennen oli päämäärä, on nyt siirtynyt sisäänpäin. Naisen täyttää kiitollinen arvostus siitä, että on saanut käyttää voimavarojaan. Tavoitteena ei enää ole menestys, vaan kysymys ”Miksi minulla on tämä kaikki?” synnyttää halun antaa takaisin, siirtää tietonsa ja kokemuksensa eteenpäin.

Kun nainen kasvaa tietoisuudessa, hän luo itsensä uudelleen. Hänellä on omaa sanottavaa, ei enää sitä mitä hän on oppinut isältä ja äidiltä eikä edes kulttuurilta, ja hän haluaa seistä sen takana.

Tietäjänaisen tehtävä on olla uuden tietoisuuden luoja, ei häipyä taustalle. Voidakseen tehdä tämän hänen täytyy pitää hengähdystaukoja, pysähtyä, luopua seurasta.

Särkyvyydessä on muutoksen ydin. Ihminen on keskeneräinen.

Maria-instituutti

Britt-Marie Perheentupa on Maria-instituutin johtaja, joka on kirjoittanut teokset Nainen voimansa alkulähteillä (Atena 1993) ja Kuuntele sukupuolesi viisautta (Atena 2001).

Maria-Instituutti järjestää koulutusta mm. seuraavista aiheista: naistietoisuus, naisjohtajuus, työyhteisön kehittäminen, Mikä uuvuttaa naista tässä ajassa, Unet arjen käyttövarana, Asuuko nainen omassa ruumiissaan, Jumalattaret peileinä.

Uusi osoite 8.1.2003 alkaen Fredrikinkatu 67 E 44.
Sähköposti: maria-instituutti@sosped.sci.fi

Lea Toivola työskenteli kirjastonhoitajana Opiskelijakirjastossa helmikuuhun 2002 ja on nykyisin vapaa kirjoittaja.

 

Lea Toivola
lea.toivola@welho.com

 

top

 

<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)