kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 

09/02
 

Pääkirjoitus

 

 
     
 

Verkkarin lukijoille

Kuuman kesän jälkeen olemme keskellä työteliästä yliopiston lukukautta. Tulevien vuosien strateginen suunnittelu on käynnissä monella taholla. Keskeisin on yliopiston kokonaisstrategian uudistus vuosille 2004-2006. Siihen liittyvät tiedekuntien suunnitelmat, kampushallinnon uudistaminen, tietopalvelu- ja kirjasto-, tietohallinto- sekä virtuaaliyliopiston tieto- ja viestintästrategiat. Myös opetusministeriön kansalliskirjastotyöryhmä saa työnsä päätökseen syksyn aikana. Oleellista tässä suunnittelussa on se, että kokonaisuus vahvistuu, että yhteistyö eri tahojen välillä toimii, että muutokset ovat hallittuja poukkoilun sijasta. Tästä syystä on myös tärkeää, että kirjastot ovat aktiivisesti mukana suunnittelussa, jota tapahtuu yliopistossa.

Meidän alueemme strategista suunnitelmaa vuosille 2003/2004-2006 valmistellaan parhaillaan. Siinä ovat keskeisesti esillä seuraavat aiheet.

 • Yliopiston tavoite vakiinnuttaa asema Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen joukossa edellyttää panostusta kokoelmiin. Tämä koskee sekä painettuja että e-julkaisuja.
 • Yliopistokirjastojen verkosto on luomassa maan kirjastoista tietokarttaa, joka koskee kokoelmia ja osaamista.
 • Palvelujen räätälöintiä entistä käyttäjälähtöisemmin voidaan toteuttaa käyttöliittymien ja yliopiston portaaliuudistuksen kautta, mutta myös muilla tavoin.
 • Henkilöstön ikärakenne antaa lähivuosina mahdollisuuksia strategisiin uudistuksiin. Tiesitkö, että yli 55-vuotiaita meillä on 120 yliopiston kaikki kirjastot mukaan luettuina ja tästä yli 60-vuotiaita on 28?
 • Mielikuva Helsingin yliopiston kirjastoista on vielä jäsentymätön.
  HYK/Kansalliskirjastolla on vahva julkisuuskuva, jonka taustalla on sekä määrätietoinen palvelujen kehittäminen että viestinnän kanavat. Toinen puoli yliopiston kirjastoja, noin 200 hengen suuruinen kokonaisuus, ei nyt näy ulospäin tai edes yliopiston sisällä laajuuttaan ja monipuolisuuttaan vastaavana kirjastopalveluna.

Mielikuvat ohjaavat suurelta osin päätöksentekoa. Useaan otteeseen viime vuosina olemme eri työryhmissä olleet seinän edessä: emme pääse eteenpäin kun meillä ei ole tekijöitä ja toteuttajia. Tästä syystä on suuri ilo, että meillä on nyt edes muutamia yhteisiä asiantuntijoita.

 • Marja Hirn yliopiston yhdyshenkilönä e-kirjastoasioissa kokoaa suunnitelman, jonka tavoitteena on saada selvyys nykytilasta ja hahmotella toimenpide-esitykset, joiden kehittäminen on harkittua ja yhteistyötä FinELibin kanssa vahvistavaa.
 • Tiina Äärilä on jo vuosia kaivattu kirjastojen yhteisen viestinnän suunnittelija. Työ ei edennyt ryhmätyönä ja kirjastotoimikunta hankki rahoituksen hankkeeseen. Nyt yhteinen suunnittelu voidaan niveltää koko yliopiston portaaliuudistuksen intranet-ratkaisukuvioon. Olemme siten luomassa eräälle käytetyimmistä palveluista, kirjastoille, ensimmäisten joukossa uutta hahmoa.
 • Kirjastojen kehittäminen edellyttää henkilökunnan määrätietoista koulutusta. Yliopiston henkilöstökoulutuksessa on viime vuosina painopiste ollut muussa kuin kirjastojen henkilökunnan koulutuksessa. Olemme nyt saaneet arvokkaan tuen kirjastoille kun koulutussuunnittelija Sirkku Liukkonen voi käyttää 80% työajastaan kirjastojen koulutuksen, etenkin virtuaaliyliopston edellyttämien taitojen kehittämiseen. Kiitos päätöksestä kuuluu henkilöstöjohtaja Ulla Mansikkamäelle ja koulutuspäällikkö Aino-Maija Eversille.

Vaikka hallintoviraston tummat ja hiljaiset käytävät ja paperipinot välillä ahdistavat, sitäkin suurempi ilo on se elämä jota kampuksilla on tapahtumassa, ja josta kertovat muun muassa

 • oikeustieteellisen kirjaston kehitys
 • humanistisen tiedekunnan kirjaston avajaiset Metsätalolla
 • keskustakampuksen tiimiorganisaation käynnistyminen
 • terkkolaisten kokemukset opintomatkastaan ja kirjaston saama hyvä palaute
 • ne käyttäjien hyväksymisestä kertovat uutiset, jotka koskevat  Viikin tiedekirjastoa.

 

Kaisa Sinikara
tietopalvelujen kehittämisjohtaja
kaisa.sinikara@helsinki.fi

 

top

 

<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)