kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 

06/02
 

Renardus-palvelu on avattu julkiseen käyttöön

 
     
 

Kesäkuussa 2002 päättyvän EU-hankkeen tuloksena on avattu Renardus-palvelu osoitteessa www.renardus.org. Palvelu on vapaasti kaikkien käytettävissä, vaikka varsinaisesti se onkin tarkoitettu helpottamaan yliopistojen ja korkeakoulujen tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita löytämään hyödyllistä ja kiinnostavaa tietoa Internetistä.

Projektivaiheen jälkeen Renardus-palvelu jatkaa toimintaansa pyrkien myös laajentumaan ja saamaan mukaan uusia aihehakemistoja, yhteistyötahoja ja ennen kaikkea käyttäjiä.

Renardus on aihehakemistopalvelu

Aihehakemisto on lista tai tietokanta, johon on koottu Internet-aineistoa, kuten organisaatioiden kotisivuja, tietokantoja, koulutusaineistoja ja elektronisten lehtien kotisivuja. Hyvässä aihehakemistossa on selailtava ja haettava tietokanta, johon aihealueen asiantuntijat tai informaatikot ovat valikoineet ja kuvailleet alan keskeisiä ja korkeatasoisia Internet-tiedonlähteitä. Selailtavuus on mahdollista jos viitteille annetaan aiheluokka ja asiasanat. Aihehakemistoja kannattaa käyttää silloin, kun hakee tietoa tietystä aihealueesta tai haluaa tutustua tietyn alan Internet-aineiston tarjontaan.

Eri alojen aihehakemistoja rakennetaan ja ylläpidetään yleensä kansallisesti, kuten esim. Suomen virtuaalikirjasto, tai rajatun aihealueen mukaan kansainvälisenä yhteistyönä, kuten NOVAGate, joka on pohjoismainen maatalous- metsä- ja eläinlääketieteen alojen aihehakemisto.

Kuten Internetin tarjonta kaiken kaikkiaan, myös aihehakemistoja alkaa käyttäjän kannalta olla niin paljon, että niitä kaikkia ei voi tuntea eikä käyttää hyväkseen. Tämä ongelma oli Renardus-hankkeen lähtökohta ja sitä helpottamaan on nyt valmistunut Renardus-palvelu.

Renardus-palvelu perustuu hajautettuun tietokantamalliin eli käyttäjä voi sen avulla selailla tai hakea yksittäisiin, eri puolilla Eurooppaa sijaitseviin aihehakemistoihin valikoituja ja kuvailtuja viitteitä samanaikaisesti yhden www-sivun kautta. Palvelun sisältö on tällä hetkellä eurooppalaisittain painottunutta, mutta tulevaisuudessa palveluun voi mahdollisesti tulla mukaan aihehakemistoja myös Euroopan ulkopuolelta.

Aineiston aiheenmukaisen selailun Renarduksessa tekee mahdolliseksi se, osallistuvien aihehakemistojen luokat on linkitetty Renardus-palvelussa käytettyyn Dewey- eli DDC-luokitukseen. Luokitusten linkitys on vaatinut paitsi sopivien työkalujen kehittämistä, myös runsaasti työtä eri aihehakemistojen ylläpitäjiltä.

Renardus-hanke Viikin tiedekirjastossa

Tammikuussa 2000 käynnistyneen Renardus-hankkeen osapuolina on ollut kaksitoista organisaatiota seitsemästä eri Euroopan maasta. Suomesta Renardus-hankkeeseen on osallistunut Jyväskylän yliopiston kirjasto, CSC-Tieteellinen laskenta ja Viikin tiedekirjasto. Koko hanketta koordinoi Hollannin kansalliskirjasto Koninklijke Bibliotheek (National Library of the Netherlands). Renardus-palvelinta ylläpidetään Göttingenissä Saksassa (Niedersächsische Staats - und Universitätsbibliothek).

Viikin tiedekirjasto on jo aiemmin ollut mukana rakentamassa ja ylläpitämässä pohjoismaisena hankkeena toteutettua NOVAGate -aihehakemistoa. Renardus-projektissa olemme koordinoineet NOVAGaten mukaantuloa Renardus-palveluun ja pitäneet sitä esillä pohjoismaisten maatalous-, metsä- ja eläinlääketieteellisten kirjastojen kokouksissa. Olemme olleet mukana myös Renardus-hankkeen metadatan yhteiskäyttöä ja monikielisyyttä koskevassa osiossa.

Metadata on tiedonlähdettä kuvailevaa tietoa ja sen tarkoitus on helpottaa tiedonhakua. Eri aloille ja erilaisiin tarpeisiin on kehitetty lukuisia eri metadataformaatteja. Aihehakemistoilla on omia sovelluksiaan, jotka poikkeavat toisistaan jonkin verran, mutta kuitenkin tärkeimmät elementit ovat yhteisiä. Metadatan yhteiskäytön ideana on hyödyntää jonkun jo tekemää työtä kopioimalla osan viitteen elementeistä omaan käyttöön ja täydentämällä niitä esim. omilla asiasanoilla, omalla kielellä tehdyllä kuvailulla tai omilla luokituskoodeilla.

Renardus-palveluun osallistuvien aihehakemistojen kesken metadatan yhteiskäyttö antaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi lisätä viitteiden monikielisyyttä ja siten parantaa palvelua. Metadatan yhteiskäytöstä on hyötyä myös silloin jos palveluun osallistuva aihehakemisto tekee yhteistyötä palvelun ulkopuolisen aihehakemiston kanssa. Viitteen tuottamiseen tarvittavan työn määrää voidaan jakaa ja välttää päällekkäistä tekemistä. Näin palvelun piiriin saatavien viitteiden määrä voidaan verrattain pienellä vaivalla lisätä. Tämänkaltaisella toiminnalla voisi kuvitella olevan tulevaisuutta.

Monikielisyyteen liittyen olemme tuottaneet suomenkielisen osuuden Renardus-palvelun käyttöliittymään. Vaikka palvelun käyttäjistä valtaosa on tottunut käyttämään englanninkielisiä www-sivuja, on mielestämme hyvän palvelun mukaista tarjota mahdollisuus käyttää Renardus-palvelua englannin lisäksi myös muilla kielillä. Englannin ja suomen lisäksi palvelun kielivaihtoehtoina ovat saksa, ranska ja hollanti.

Syksyllä 2001 järjestettiin laaja Renardus-palvelun beta-version käyttäjäarvionti, johon saattoi osallistua itsekseen verkon kautta tai useissa eri paikoissa järjestetyissä ohjatuissa arviointitilaisuuksissa. Suomessa järjestettiin viisi arviointitilaisuutta, joista Viikin tiedekirjasto järjesti kaksi ja Jyväskylän yliopiston kirjasto kolme. Jyväskylän yliopiston kirjasto koordinoi käyttäjäarviointia ja laati siitä raportin.

Arviointiraporttiin on mahdollista tutustua Renardus-palvelun sivuilla.

Tämänkaltaiseen laajaan kansainväliseen hankkeeseen osallistuminen on monin tavoin mielenkiintoista ja kehittävää. Osapuolet ovat projektin kuluessa tutustuneet toistensa organisaatioihin ja toimintaan ja luoneet uutta verkostoa. Erilaisia käytännön ongelmia on ratkaistu yhdessä ja projektia varten on kehitetty uusia ohjelmia ja työkaluja. Yhteistyöllä on saatu aikaan paljon sellaista, mihin meistä kukaan ei yksin olisi pystynyt. Toisaalta osallisuus EU-hankkeessa on vaatinut kirjastolta myös hallinnointiin ja raportointiin liittyvää työpanosta.

 

Anneli Partanen
Renardus-informaatikko
Viikin tiedekirjasto
anneli.partanen@helsinki.fi

 

top

 

<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)