kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 

06/02
 

Kirjastolaiset kesäkautta avaamassa

- kevätjuhla 30.5.2002

 
     
 

Äänten sorina, nauru ja Puhallinorkesteri Viipurin musiikki täyttivät yliopiston päärakennuksen sisäpihan lämpimänä toukokuun lopun iltapäivänä. 140 kirjastolaista kaikilta kampuksilta kokoontui ensi kertaa aloittamaan kesäkautta yhdessä.

Vararehtori Raija Sollamon avaussanoihin sisältyivät vuoden keskeiset tapahtumat ja kiitos kaikille kirjastolaisille työstä opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden hyväksi. Tilaisuuden ideoija, Verkkarin toimituskunta tuli myös esitellyksi.

Koollekutsuja Kaisa Sinikara esitteli uusia kirjastojen johtajia ja muita avainhenkilöitä.

Kuluneena vuonna Helsingin yliopiston kirjastoissa on tapahtunut useita henkilövaihdoksia. Henkilövaihdoksiin sisältyy aina sekä menetyksiä että uuden avauksia. Henkilökierron ja uusiin tehtäviin harjaantumisen kautta osaaminen lisääntyy ja kokonaisuus tätä kautta voimistuu.

Persoonallisia puheenvuoroja käyttivät esitellyistä seuraavat :

Kai Ekholm aloitti vastuullisen työnsä Kansalliskirjaston johtajana 1.2.2002. Jyväskylän yliopiston aikana Kai Ekholm on väitellyt kielletyistä kirjoista ja kirjoittanut koko joukon kirjoja ja artikkeleita erityisesti verkkomaailmasta.

Eeva Laurila aloittaa työnsä oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastonjohtajana 1.7.2002. Hän on toiminut useita vuosia KATTI-kirjaston informaatikkona ja kirjastotoimikunnan sihteerinä tutustunut kirjastojen hallintoon ja suunnitteluun. Vuoden 2002 alusta Eeva on ollut FinELibin suunnittelijana.

Liisa Rajamäki käynnistää keskustakampuksen kirjastonjohtajatiimiä ja sitä kautta koko tiimirakennetta - uudenlaista yhteistyötä kirjastojen välillä. Liisalla on yli 30 vuoden työkokemus teologisen tiedekunnan kirjastonjohtajan työstä ja hän on ollut mm. useiden kirjastotoimikuntien jäsen.

Kimmo Tuominen aloitti humanistisen tiedekunnan kirjastonjohtajana 1.3.2002 alkaen. Tätä ennen hän toimi CSC:lla neljä vuotta tietoverkkopalvelujen kehittämistehtävissä, mm. Renardus-hankkeessa ja projektipäällikkönä http://www.research.fi -palvelun kehittämisessä. Hän on väitellyt virtuaalisten kirjastopalvelujen rakenteellisista kysymyksistä. Mukana mm. OPM:n digitaalisen tietohuollon ja digitaalisten tietovarantojen työryhmässä.

Muita esiteltyjä olivat:

- Kari Haatanen on aloittanut 1.5. HELKApalveluissa atk-suunnittelijana. Hän siirtyi tehtäviin Viikin tiedekirjastosta.
- Matti Hjerppe on toiminut 1.3. alkaen opiskelijakirjaston johtajana (3-vuotiskausi)
- Pälvi Kaiponen, HYK:n palvelupäällikkö 1.5.2002 alkaen, on toiminut useiden uusien toimintojen käynnistäjänä ja kehittäjänä. Mm. hän käynnisti HYK:n hankinta- ja luettelointipalveluyksikön toiminnan 1995-6, kokosi lukuisista laitoskirjastoista Topealiakirjaston ja suunnitteli humanistisen tiedekunnan kirjaston käynnistämisen.
- Oili Puukko aloitti työnsä Terkon apulaisjohtajana 1.6.2002. Hän tulee Kuopion yliopiston lääketieteellisestä kirjastosta ja on toiminut mm. Signumin toimituskunnassa.

Kirjastoissa on tapahtunut useita muitakin henkilövaihdoksia. Kirjastonjohtajat ovat informoineet seuraavista henkilövaihdoksista:

Teologisen tiedekunnan kirjasto

Olli Hallamaa, informaatikko 01.09.2002 - 31.08.2004, toiminut aiemmin opettajan ja tutkijan tehtävissä Systemaattisen teologian laitoksella, Ari Kotonen hoitaa virkaa elokuun loppuun asti.

Opiskelijakirjasto

Matti Hjerppe, kirjaston johtaja 01.01.2002 - 31.12.2004
Paula Mikkonen, palvelupäällikkö 05.08.2002 - 31.12.2004, tulee Liikenne- ja viestintäministeriöstä (tietopalvelupäällikkö)
Kaisa Paavilainen, kirjastonhoitaja 12.08.2002 alkaen, tulee Jyväskylän yliopistosta (kirjastonhoitaja)
Marjo Kuusela, kirjastonhoitaja 01.08.2002 alkaen, palaa takaisin virkavapaalta
Virpi Vepsäläinen, kirjastosihteeri 01.06.2002 alkaen
Tarja Hölttä, toimistosihteeri 01.06.2002 alkaen
Edulis Merenpohja, tietotekniikkasuunnittelija 1.6.2002 - 31.12.2003
Nicola Nykopp, kirjastosihteeri 14.01. - 14.04.2002; osa-aikainen kirjastoavustaja 15.4.2002 alkaen
Ari Lamminaho, atk-neuvoja, keväällä 3 tuntia päivässä, kesällä 6 tuntia päivässä

Viikin tiedekirjasto

Merja Kettunen, kirjastonhoitaja 01.01.2002, tehtävänä vastata kokoelmien suunnittelusta ja hoidosta; siirtynyt projektitehtävistä kirjaston sisältä
Marjatta Rautiala, kirjastonhoitaja 01.01.2002, siirtynyt ekologian ja systematiikan laitokselta Viikin tiedekirjastoon; tietokantatuotannon tehtävät
Raimo Hakarinne, tietotekniikkasuunnittelija 01.01.2002 (nimikkeenmuutos)
Kari Haatanen, tietotekniikka-asiantuntija 01.01.2002 (nimikkeenmuutos), virkavapaalla 1.5.2002 alkaen
Kristiina Pirnes, suunnittelija 01.06.2002, projektitehtävä Viikin opetuksen kehittämisen palvelukeskus -hankkeessa

Kumpulan tiedekirjasto

Kaija Sipilä, kirjastonhoitaja 01.01.2002, tullut Kemian laitokselta (assistentti)
Jaana Ahonen, kirjastonhoitaja 01.01.2002, kokoelma-kompassiprojektiin palkattuna, (vakinaisessa virassa Fysikaalisten tieteiden laitoksella)

Kuvia juhlista.

Voyager on leimannut kaikkien kirjastolaisten elämää kuluneena lukuvuotena. Teemasta Voyager virtaa, pysymmekö pinnalla esittivät terävät ja huumoripitoiset analyysit Pirjo Korhonen Viikin tiedekirjastosta ja kirjastonjohtaja Sinikka Luokkanen Kumpulasta.

Kirjastolaisten joukossa oli jokaiselle ennalta tuntemattomia kollegoja. Yhteyksiä yli kampusrajojen on lähinnä eri työryhmiin osallistuneilla. Siksi tarvittiin ehdotusta tutustua ainakin yhteen uuteen ihmiseen illan aikana. Kommentit illan kuluessa kertoivat, että uusia yhteyksiä ja uutta ymmärrystä yli kampusrajojen myös syntyi.

Hyvää, virkistävää ja lepuuttavaa kesää!

 

Kaisa Sinikara
Tietopalvelujen kehittämisjohtaja
kaisa.sinikara@helsinki.fi

 

top

 

<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)