kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 

20/01

Päätoimittajan tervehdys

 

Kaisa Sinikara, päätoimittaja

 

Hyvä Verkkarin lukija.

Työntäyteinen vuosi 2001 on kääntymässä vuodeksi 2002. Millaisen mielikuvan tämä vuosi jättää taaksepäin katsottaessa? 

Lähes kaikkien työhön kirjastoissa vaikuttaa työvälineen muutos. Perustyökalun muutos on aina samalla menetys. Opiskelijakirjaston ensimmäisen polven työkalun, kurssikirjojen lainausjärjestelmän vaihtuessa VTLS:ään tuntui vaikealta luopua meidän työhömme räätälöidyistä ominaisuuksista ja vaihtaa järjestelmään, joka toteutti vain osan toiveistamme. Tästä syntyi kokemus järjestelmän pakonomaisuudesta - se ei totellut toiveitamme, vaan meidän oli sopeuduttava. 

Kun VTLS on vaihtunut edelleen Voyageriin, tämä pakonomaisen sopeutumisen tunne on edelleen vahvistunut. VTLS  tuntui taipuvan hieman nöyremmin tarpeisiimme.

Kun puhumme Voyagerista, puhummeko ensi sijassa teknologiasta? Kyllä, niiden harvojen kesken, jotka vastaavat järjestelmän sopeuttamisesta. Pääpaino on kuitenkin toiminnallisissa muutoksissa. VTK:n kurssikirjalainaus muutti kurssikirjalainaamojen työrutiinit,  VTLS muutti oleellisesti koko suomalaisen yliopistokirjastomaailman työtä, organisaatioita, verkostoja ja suhteita asiakkaisiin. Kirjastojen itsenäisyyden sijasta tärkeäksi tuli riippuvuus toisista, tarve yhtenäistää toimintaperiaatteista, luettelointityötä ja lopulta organisaatioita. Riippuvuus atk-osaamisesta ja teknologian mahdollisuuksien käytöstä on tullut oleelliseksi osaksi ajattelua. Luetteloinnin ydintehtävän sijasta kirjastoihin on tullut uusia toimenkuvia. 

1990-luvulla oleellinen muutos on digitaalisen verkkotiedon voimakas ja kasvava kilpailu painetun aineiston rinnalla. Osin keskeneräisesti toimivaan Voyager-järjestelmään liittyvät ongelmia tulee niiden ratkaista, jotka ovat erikoistuneet teknologiaan ja joilla on valta ja vastuu vaikuttaa.

Entä vaikutukset itse kirjastojen työhön ja sisäiseen toimintaan? VTLS-kierroksella muutoksia tapahtui kirjastojen sisällä. Tämä merkitsi työnjakoa, uutta osaamista, uudelleen ajattelua ja osallistumista lukuisiin yhteisiin työryhmiin. Kuinka syvälle meidän on nyt jatkettava kirjastojen toimintamallien muutosta, jotta uudet asiat - Voyager ja digitaalisen maailman haasteet ja mahdollisuudet - ovat luonteva osa kirjastojen elämää? Erityisen tärkeä tämä kysymys on siksi, että useimmissa kirjastoissa tekemisen aiheuttamaa stressiä on liikaa.

Tulisiko meidän oppia enemmän luottamaan toinen toisiimme ja verkoston voimaan? Tämä merkitsee  luopumista näkyvän tuottamasta varmuudesta: omassa kirjastossa tapahtuva tuntuu varmemmalta kuin muualla hoidettava toiminta. Avainsana on luottamus toisten osaamiseen, haluun oppia ja myös - hyvään tahtoon. Luottamus edellyttää vahvaa halua myös olla luottamuksen arvoinen, tunnetusti luottamus ansaitaan hitaasti mutta sen menettää nopeasti.

Entä ydinkysymys: miksi kannattaisi jälleen muuttaa kirjastoja? Mistä motivaatio?

Motivaatio tulee mielestäni  kahdesta lähteestä. Koko työmme perusta on halu ja kyky edistää oman yliopiston päätavoitteita, opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden  työtä. Kaikki se, mikä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä luo paremmat edellytykset tieteelliselle työlle ja oppimiselle, kannattaa tehdä. Ellei näin käy, muutokset ovat kyseenalaisia. 

Toinen motivaatio tulee meidän kirjastoväen työedellytyksistä. Julkaisumuotojen ja työvälineiden muuttuessa ei voida enää toimia entisellä konseptilla. Se on kuin neliön tunkemista ympyräksi. Se sattuu ja uuvuttaa. On etsittävä ratkaisuja, joiden avulla parannamme käyttäjien palvelua mutta niin, että myös itse voimme hyvin ja voimme tuntea iloa työstämme yliopistolaisina.

Verkkarin toimituskunnan puolesta toivotan  ilon ja levon aikaa kaikille lukijoille! Samalla haluan kiittää toimituskuntaa todellisesta tiimihengestä ja aktiivisuudesta. Erityiskiitos luovasta panoksesta Lea Toivolalle, joka jättää toimituskunnan vuoden vaihteessa.

Vuonna 2002 Verkkari muuttaa ilmestymistiheyttään kerran kuukaudessa ilmestyväksi. Uutisia julkaistaan kuitenkin tätä tiheämmin. Verkkarin muutos on osa laajempaa portaalien ja kirjastojen verkkosivujen kehitystyötä vuoden 2002 aikana. 

Tervetuloa Verkkarin pariin jälleen tammikuussa!

top

 [ kaisa.sinikara@helsinki.fi ]

<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>

vpohja.gif (814 bytes)
kulma20_oa.gif (867 bytes)