kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
VERKKARI
16/01

 

Kansallisen kirjastoverkoston strategiaa suunnitellaan

Kaisa Sinikara
Yliopistokirjastojen johtajat työstävät parhaillaan kansallisen kirjastoverkoston strategiaa, joka valmistuu kevättalvella 2002. Suunnitelmaa on valmisteltu kesä- ja syyskuussa järjestetyissä seminaareissa Turussa ja Tampereella. Työskentelyn tukena on kaksi oululaista strategiatyön asiantuntijaa. Tämän vuoden kuluessa kirjastonjohtajat kokoontuvat jälleen arvioimaan kirjallista luonnosta, jota kokoamaan asetettiin pieni ryhmä. Tarkoitus on valita keskeiset kirjastoverkon strategiset tavoitteet lähivuosille mm. seuraavaa opetusministeriön ja yliopistojen välistä 3-vuotista sopimuskautta varten. Sihteerinä toimii yliopistokirjastojen neuvoston sihteeri Irma Reijonen (irma.reijonen@helsinki.fi)

Kirjastoverkoston ja yksittäisten yliopistokirjastojen strategiset suunnitelmat liittyvät yhteen. Tärkeätä on selkeyttää, mitä palveluja tuotetaan keskitetysti koko verkoston tarpeisiin ja mitkä palvelut on jatkossakin tuloksellisinta hoitaa yliopistokohtaisesti. Kiinnostus verkoston vahvuuden hyödyntämiseen on kasvanut.

Kunkin yliopiston sisällä sama pohdinta keskitettyjen ja hajautettujen palvelujen välillä on osa yliopistokohtaisia strategisia valintoja. Helsingin yliopiston kirjastotoimikunta ja kampukset valmistelevat kehittämissuunnitelmat samalle 3-vuotiskaudelle.

Paljon on saatu aikaan. Nyt ollaan paljon pidemmällä kokonaisuuden näkemisessä, samoin kuin vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisessa kuin silloin kun Kirjastot - yliopiston sydän - asiakirjaa valmisteltiin. Useat kirjastotiloja koskevat unelmat ovat toteutuneet. Nyt on realistisia mahdollisuuksia kehittää käyttäjillemme hyviä palveluja. Tulevaisuutta luotaessa kirjastolaisten, opettajien, opiskelijoiden ja tutkijoiden samoin kuin muita palveluja kehittävien yhteistyö on oleellista onnistumisen kannalta.

top

Kirjoittaja on opiskelijakirjaston
johtaja [ kaisa.sinikara@helsinki.fi ]

<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>

vpohja.gif (814 bytes)
kulma20_oa.gif (867 bytes)