kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)vpohja.gif (814 bytes)
VERKKARI
08/01

Tarvitaanko kirjastoissa tiedotusta?

Kaisa Sinikara

VERKKARI viettää tämän numeron myötä ensimmäistä syntymäpäiväänsä.

  
Jos työyhteisö ei tiedä olemassaolevasta ongelmasta, ongelmaa ei voida ratkaista. Jos ne, joita asia koskee tai joilla on mahdollisuus vaikuttaa asiaan, eivät tiedä, ongelma jää samoin ratkaisematta. Myös mahdollisuudet jäävät käyttämättä, jos niistä ei tiedetä.

Jokaisella meistä on turhauttavia kokemuksia siitä, ettei tietokaan riitä vaikuttamaan asioihin. Miksi? Miten reagoimme kun toinen ihminen huutaa meille? Entä kun kesken käsillä olevan kiireisen tehtävän tulee uusi tehtävä tai samaan aikaan tulee kaksikymmentä eri viestiä? Viestinnän tavalla ja ajoituksellakin on merkitystä. Eniten energiaa syö kuitenkin tiedon puute, sillä tyhjiö täytetään huhuilla ja arveluilla.

Lehti syntyi tarpeesta

Verkkari synnytettiin lennossa vuosi sitten. Taustalla oli kirjastoissa koettu tiedon puute mm. Voyager-projektin etenemisestä. Toinen keskustelua herättänyt asia oli kirjastotoiminnan arviointi. Kampusten kehittäminen ja uudet palvelut edellyttivät tietojen vaihtoa. Kirjastonjohtajien kokous, johon osallistuvat kaikkien kampusten ja tiedekuntien kirjastonjohtajat, päätti vuosi sitten verkkolehden perustamisesta.

Opiskelijakirjastolla on yli 25 vuoden perinne oman henkilöstölehden Rypströmin toimittamisesta. Viime vuosina lehden ilmestymistä on harvennettu ja hankittu valmiuksia verkkotiedotukseen. Opiskelijakirjasto otti vastatakseen verkkolehden käytännön toimituksesta tässä vaiheessa. Toimituskunnassa on kaikkien kampusten ja HELKA-palvelujen edustajat, samoin kuin kirjastotoimikunnan sihteeri. Lisäksi kaikissa tiedekunnissa on yhdyshenkilö, joka tiedottaa oman kirjastonsa ja tiedekuntansa uutisista. Toimituskunta on kokoontunut keskimäärin kaksi kertaa kuussa uutta numeroa koottaessa. Kiitos aktiiviselle toimituskunnalle ja toimitussihteerille innostavasta ja vastuuntuntoisesta yhteistyöstä!

Verkkari –nimen lehti sai nimikilpailun tuloksena. Juhlallisempiakin vaihtoehtoja oli tarjolla. Toimituskuntaa inspiroi kuitenkin nimeen sisältyvä huumori, letkeys ja vauhdikkuus. Mieleen tulee erään tunnetun amerikkalaisyliopiston uuden rehtorin arviointi itsestään: "Olen aina ottanut vakavasti työni mutta en itseäni". Olisiko tässä varteenotettava malli myös meille kirjastoväelle? Yliopiston kirjastostrategian visio-osuudessa asia sanotaan tähän tapaan: tavoitteena on kovatasoinen asiantuntijuus mutta samalla iloinen ja huumorintajuinen ote palvelussa.

Verkkari on raportoinut ajantasaisesti Voyager-järjestelmähankkeen etenemisestä. Arvioinnin etenemisestä raportoitiin samoin säännöllisesti. Kampusten kuulumiset, koti- ja ulkomaiset seminaarit, henkilöuutiset ja kirjastojen kommellukset ovat löytäneet tiensä Verkkariin. Toisaalla tässä lehdessä kerrotaan siitä, miten Verkkari on löytänyt lukijansa ja kirjoittajansa.

Pidetään kynnys matalana

Hyvä lukija. Kaipaamme keskustelua, sillä työmme ja asiakkaamme ovat pitkälle yhteisiä. Olemme opiskelijakirjastossa olleet välillä huolissamme siitä, että kovin moni kirjoittajista on täältä. Kyse on kai edellä mainitusta oman henkilöstölehden perinteestä, sillä Rypströmiin ovat vuosien mittaan kirjoittaneet periaatteessa kaikki: sivarit, harjoittelijat, kirjastoavustajat, kirjastosihteerit, kirjastoamanuenssit ja kirjastonhoitajat. Kirjoittaminen on paperille ajateltua puhetta yhteisistä asioista. Keskinäinen puhe – mieluummin vuorovaikutteinen kuin yksisuuntainen – tukee kaikkia meitä. Verkkarin kautta ajatuksesi kuuluu omaa yhteisöä laajemmalle.

Kirjoita siis Verkkariin!

Kirjoittaja on Opiskelijakirjaston
johtaja [kaisa.sinikara@helsinki.fi]


vpohja.gif (814 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
kulma20_oa.gif (867 bytes)