/ Tjänster /

Prislista

Giltig till 31.12.2017

 

Cirkulation

Reserveringsavgifter

€, moms 0%

Kursboksreservering*

1,00

Reservering som inte avhämtats (gäller allt material)**

2,00

Förseningsavgifter

 

Lån 28 dagar**

0,30, högst 4,20 / lån

Kursböcker, lån 7, 14 och 28 dagar, graduvagnar**

0,70, högst 9,80 / lån

Natt- och kortlån**

2,00, högst 28,00 / lån

* Endast kursboksreserveringar är avgiftsbelagda.
** Helsingfors universitets personal debiteras avgifter endast för kursböcker och kortlån.

 

Övriga avgifter

 

Indrivning en månad efter förfallodagen

inkassobyråns avgifter

Låneförbud

obetalda försenings- eller serviceavgifter minst 15,00 € eller
ett lån är sent minst 14 dagar

Ersättning för en försvunnen eller förstörd publikation

minst 80,00

Förlorat bibliotekskort

5,00

Kopieringskort

20 kopior

2,00

70 kopior

6,50

150 kopior

13,00

250 kopior

20,00

500 kopior

38,00

Tillbehör och övrig lokal service

Transparang för kopiator

1,00

Ersättning för försvunnen nyckel

80 € eller enligt räkning

Tygkasse

2,50

Öronproppar 2 par + ask

1,50

Öronproppar 1 par

0,50

Vykort per styck/paket med 6 stycken

à 0,50 / 5,00

Mikrofiberduk

2,50

Avskrivna böcker

1,00 uppåt (inkluderar moms)

Att skicka en fax

5,00

Kopieringskort enligt Unigrafias (gamla Universitetstryckeriet) prislista.
Avskrivna böcker, kompendium för undervisning, kopior på examensbevis, publikationer, produkter i kaffeautomater, utrymmen att hyra osv. prissätts i de enskilda biblioteken.

Lokalhyra och Info-TV

 

Helsinfors universitet

Övriga
inkl. moms 24 %

Lokalhyra, Kajsahuset

- 7062, mötesrum, 110 m2 (50 personer)
- 2024, grupprum 39 m2 (12 personer)

Ytterligare information om rummen: hulib-tilavaraukset[at]helsinki.fi

37,50 euro /tim.
14,00 euro /tim.

79,36 euro /tim.
37,20 euro /tim.

Utställningsrum, 55 m2

200 euro /vecka

248 euro /vecka

Fotografering i bibliotekets lokaler

- Bibliotekets byggnader och lokaler som är öppna för allmänheten får fritt fotograferas för privat bruk.

- Fotografering utanför öppettiderna och fotografering som kräver specialarrangemang mot avgift och enligt överenskommelse.

- Ytterligare information om fotografering (på finska):
hulib-viestinta[at]helsinki.fi

 

248 euro /påbörjad timme
+ ev. vaktmästartjänster

95,52 euro/tim.

Annonsering i bibliotekets info-tv

- Ytterligare information: Info-tv mediakort (på finska)

   

Fjärrlån

Skickat från egna samlingar

Kundgrupp 1,
euro, moms 0%

Kundgrupp 2,
euro, moms 0%

Lån från HU:s bibliotek inom landet

9,00

12,00

Lån från HU:s bibliotek till utlandet*

13,00

28,00

Kopior från HU:s biblioteks samlingar inom landet, normal leverans

6,00

12,00

Kopior från HU:s biblioteks samlingar till utlandet, normal leverans

10,00

15,00

Kopior från HU:s biblioteks samlingar, snabbleverans

14,00

25,00

Stora beställningar, hämtning och lokalisering

(över 30 min/beställning)

40,00

60,00

Lån från andra bibliotek

Kundgrupp 1,
euro, moms 0%

Kundgrupp 2,
euro, moms 0%

Lån från bibliotek i Finland (inkl. Depåbiblioteket)** och Norden

13,00

 

18,00

 

Lån från utlandet (exkl. Norden)

 

25,00 eller enligt räkning ***

50,00 eller enligt räkning ***

Kopior inom landet (inkl. Depåbiblioteket)** normal leverans

12,00

20,00

Kopior från utlandet (inkl. Norden)

normal leverans

15,00 eller enligt räkning ***

20,00 eller enligt räkning ***

Snabbleverans

25,00 eller enligt räkning ***

45,00 eller enligt räkning ***

Kundgrupp 1: Helsingfors universitets enheter, personal, studerande, forskarstuderande, HUCS och HUCS personal, privatpersoner, statens, kommunernas och statsunderstödda institutioners bibliotek m.m.
Kundgrupp 2: Övriga

Snabbleverans är inte möjlig i alla fall.
*) Ingen avgift för bibliotek i de nordiska länderna och Baltikum i enlighet med ömsesidighetsprincipen.
**) Lån och kopior från Depåbiblioteket är avgiftsfria för HU och HUCS om de avhämtas i biblioteket eller skickas med intern post.
***) Om kostnaderna pga. det andra bibliotekets prissättning skiljer sig märkbart från Helsingfors universitets biblioteks prislista, betalar kunden de verkliga kostnaderna.

British Library, kopior av amerikanska avhandlingar och andra specialbeställningar enligt räkning.

Övrig biblioteksservice

 

Kundgrupp 1,
euro, moms 0%

Kundgrupp 2,
euro, moms 0%

Personlig handledning i informationssökning/timme (boka tid)

-

50,00

Informationssökning/ämne/timme

50,00

80,00

Bibliometrisk analys och konsultering (30 min. rådgivning gratis, för tid över 30 min. faktureras)

50,00

80,00

Medic-sökning

15,00

15,00

Nyhetsbevakning/år/ämne

30,00

40,00

Öppna kurser i informationssökning/person/påbörjad timme

-

20,00

Informationssökningskurser för grupper enligt beställning/timme

100,00 + lokalkostnad*

100,00 + lokalkostnad

Expertarbete, litteratursökning, kontroll av källförteckning m.m./timme

60,00

100,00

Kundgrupp 1: HU:s och Öppna universitetet vid HU:s enheter, personal, studerande och forskarstuderande samt HUCS enheter och personal, Meteorologiska institutet.
Kundgrupp 2: Övriga kunder.

*) Gäller Öppna universitetet vid HU och Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia.

Alla tjänster och produkter som nämns i prislistan finns inte vid alla campusbibliotek.

Databaser

 

Beskrivning

Information

Licens för databasen Medic*)

Inhemsk referensdatabas för medicin och hälsovetenskap

 

Användarrätt till Helda

Digitalt arkiv för forskares publikationer, institutioners publikationsserier, undervisningsmaterial och forskningsmaterial

Startavgift 1000 euro, årsavgift 3265 euro

Användarrätt till BookNavigator

Ett program för snabbsökning av e-böcker inom olika områden

Startavgift 500 euro, årsavgift 3000 euro

Användarrätt till TerkkoNavigator

En tjänst som integrerar tidskrifter. böcker, databaser, tjänster och nyhetsflöde i ett proaktivt användargränssnitt

Jukka Englund

*) Medlemmar i FinELib-konsortiet kan beställa via FinELib.