/ Tjänster /

Prislista

Helsingfors Universitets bibliotekets prislista från 1.1.2019

Betalningssätt: Kontantbetalning är möjligt endast i Kajsahuset.
Betalning med bankkort och de vanligaste kreditkorten (Visa, Visa Electron och MasterCard).

Innehållsförteckning

CIRCULATION OCH LOKALA TJÄNSTER  

Reserveringsavgifter / volym:

€, moms 0 %

Kursboksreservering (andra material utan kostnad)

1,00

Reservering som inte avhämtats
(Bara från kursböcker för universitetets personal)

2,00

Förseningsavgifter / lån / dag:

€, moms 0 %

Kursböcker och graduvagnar

0,70, högst 9,80 / lån

Kortlån

2,00, högst 28,00 / lån

Övriga lån (gäller inte universitetets personal)

0,30, högst 4,20 / lån

Övriga avgifter:

€, moms 0 %

Indrivning en månad efter förfallodagen

inkassobyråns avgifter

Låneförbud

obetalda försenings- eller serviceavgifter minst 15,00 € eller
ett lån är sent minst 14 dagar

Ersättning för en försvunnen eller förstörd publikation:
Anskaffningsvärdet för nytt material

minst 80,00

Ersättning för förlorat bibliotekskort

5,00

Ersättning för förlorad nyckel

80,00 eller per faktura

UTSKRIFT OCH KOPIERING

 

För användare med Helsingfors Universitets användarkonto:

€, inkl. moms 24 %

Unigrafias utskriftkort

5,00

För användare utan Helsingfors Universitets användarkonto:

Print in City

 

Försäljning av kopieringskort upphörde vid årsskiftet 2018

 

TILLBEHÖR

€, inkl. moms 24 %

Tygkasse

3,50

Bärkasse

0,50

Öronproppar (1 par)

1,00

Öronproppar (2 par + ask)

2,00

Öronproppar med sträng, ask med logo

3,00

Mikrofiberduk

3,00

UTHYRNING AV LOKALER

Helsingfors universitets bibliotek följer Fastighetscentrets instruktioner.
Helsingfors universitet överlåter inte utrymmen för religiöst eller partipolitiskt bruk, inte heller för verksamhet som konkurrerar med universitetet.

Lokalhyra:

HU och HUCS *
Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter interna prislistan
/ prisgrupp / € / timme, moms 0 %

Andra kunder
Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter externa prislistan
/ prisgrupp / € / timme, moms 24 %

Kajsahuset, mötesrum 7062, 110 m2 (50 personer)

A5 / 42,00 / timme

A5 / 91,76 / timme

Kajsahuset, grupprum 2024, 32,3 m2 (12 personer)

A1 / 16,00 / timme

A1 / 42,16 / timme

* HUCS betalar utöver nettopriset för universitetsmedlemmar också mervärdesskatt 24 %. Ytterligare information om rummen: hulib-tilavaraukset[at]helsinki.fi.

Fotografering i bibliotekets lokaler:

HU och HUCS / €, moms 0 %

Andra kunder / €, inkl. moms 24 %

Skottgruppens storlek 1-2 personer, grundavgiften *

0,00

150,00 / timme *

Större skjutprojekt **

0,00

 
Filmplatsens pris, grundavgiften   150,00 / timme
Bibliotekets personalkostnader, arrangemang av filmning   124,00 / timme
Vaktmästartjänster   Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter externa prislistan

* Bibliotekets byggnader och offentliga interiörer får fotograferas och filmas fritt endast för privat bruk. Övriga fotografer eller filmare som arbetar ensamma eller med en annan person eller ett intervjuobjekt betalar grundavgiften.
Tillastånd att fotografera eller filma: hulib-viestinta[at]helsinki.fi.
** Ytterligare information för film- och televisionsproduktioner, fotografering eller filmning för reklamer samt övriga grupper med minst tre deltagare: hulib-viestinta[at]helsinki.fi. Ytterligare information för media

ANNONSERING I BIBLIOTEKETS INFO-TV

En bilds annons:

HU och HUCS / €, moms 0 % *

Andra kunder / €, inkl. moms 24 %

Första betalning, arbetskraftskostnader

31,00

143,00

Utrustningskostnader / 6 öppningsdagar **

72,00

87,00

Totalt

103,00

230,00

Bildserie eller video:

HU och HUCS / €, moms 0 % *

Andra kunder / €, inkl. moms 24 %

Första betalning, arbetskraftskostnader

36,00

193,00

Utrustningskostnader / 6 öppningsdagar **

84,00

117,00

Totalt

120,00

310,00

* HUCS betalar utöver nettopriset för universitetsmedlemmar också mervärdesskatt 24 %. HU:s inhouse-företag tillhör gruppen Övriga kunder.
** Kostnaderna för utrustning kan räknas om att gälla per dag om annonsen behövs längre eller kortare än 6 öppethållningsdagar.

FJÄRRLÅN OCH ARTIKELKOPIA

   

Kundgrupp i Finland / material:

Lån / €, moms 0 %

Artikelkopia / €, moms 0 %

HU och HUCS enheter och personal, stipendiat forskare vid HU:

Från HU bibliotekets samlingar

gratis med HUPS-service

Från Depåbiblioteket

0,00; postat i extern post 15,00

Från andra bibliotek i Finland

18,00

15,00

Från nordiska eller baltiska länderna

19,00

18,00

Från andra länder

28,00

18,00

Studerande, forskarstuderande *:

Från HU bibliotekets samlingar

15,00

Från Depåbiblioteket

0,00; postat i extern post 15,00

Från andra bibliotek i Finland

18,00

15,00

Från nordiska eller baltiska länderna

19,00

18,00

Från andra länder

28,00

18,00

Övriga privatpersoner *:

Från HU bibliotekets samlingar

15,00

Från andra bibliotek i Finland eller från Depåbiblioteket

26,00

20,00

Från nordiska eller baltiska länderna

29,00

28,00

Från andra länder

41,00

28,00

Staten, kommun, statligt stöd eller icke-kommersiell ideell organisation:

Från HU bibliotekets samlingar

15,00, för bibliotek 9,00

15,00, för bibliotek 6,00

Från andra bibliotek i Finland eller från Depåbiblioteket

26,00

20,00

Från nordiska eller baltiska länderna

29,00

28,00

Från andra länder

41,00

28,00

Företag, företags bibliotek eller informationstjänst, HU:s inhouse-företag, annan kommersiell agent:

Från HU bibliotekets samlingar

18,00

Från andra bibliotek i Finland eller från Depåbiblioteket

33,00

25,00

Från nordiska eller baltiska länderna

37,00

35,00

Från andra länder

52,00

35,00

Leverans utomlands för alla kundgrupper:

   

Från HU bibliotekets samlingar

32,00

22,00

För alla kundgrupper::

Snabbleverans (inte möjligt alltid)

dubbel pris

För fjärrlån som inte avhämtats uppbärs en avgift enligt prislistan. Om det långivande biblioteket uppbär avgift då lånet förnyas eller returneras för sent, skall kunden betala avgiften enligt det långivande bibliotekets räkning. För försenat, försvunnet eller fördärvat material uppbärs avgift enligt de verkliga kostnaderna.

* Studerande, fortsättningsstuderande och övriga privatpersoner i huvudstadsregionen avhämtar själv material från våra egna samlingar (0 €). Material som har beställt genom ett annat bibliotek avhämtar alla privatpersoner i regel från sitt närmaste allmänna bibliotek och betalar enligt det bibliotekets prislista. Då beställningar avhämtas i Helsingfors universitets bibliotek betalas de vid servicedisken. Endast i exceptionella fall kan vi skicka beställningar per post åt privatkunder mot räkning.
Betalningssätt: Kontantbetalning är möjligt endast i Kajsahuset Betalning med bankkort och de vanligaste kreditkorten (Visa, Visa Electron och MasterCard).

ANDRA EXPERT TJÄNSTER

HU och HUCS enheter och personal, studerande och forskarstuderande vid HU / €, moms 0 %

Andra kunder / €

Expertarbete / timme

60,00

100,00, moms 0 %
124,00, inkl. moms 24 % *

Öppna kurser i informationssökning / person / timme

0,00

25,00, moms 0 %

Informationssökningskurser för grupper / timme

0,00 + rymdkostnader **

194,00, moms 0 % + rymdkostnader
Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter externa prislistan

* Om sakkunnigt arbete utförs i samband med skattepliktig service, t.ex. uthyrning av lokaler, fotografering eller filmning i biblioteket eller specialservice i form av konsulttjänster, läggs 24 % mervärdesskatt till priset för utomstående kunder och HUCS. Omfattade konsultarbete prissätts från fall till fall genom särskilda projekt eller serviceavtal. HU:s inhouse-företag tillhör gruppen Övriga kunder.
** Om kunden själv reserverar ett utrymme i sin enhets namn och enheten betalar genom direktdebitering skickar biblioteket ingen räkning.

IT-TJÄNSTER

Beskrivning av tjänsten

Pris €, moms 0 % / mera information

Licens för Medic-databasen

Inhemsk referensdatabas för medicin och hälsovetenskapa

Medlemmar i FinELib-konsortiet kan beställa via FinELib.
Priserna är giltiga 2019-2020.
Läs mera

Användarrätt till Helda

Digitalt arkiv för forskares publikationer, institutioners publikationsserier, undervisningsmaterial och forskningsmaterial

Läs mera
helda-admin[at]helsinki.fi

Bibliotekets prissättning baserar sig på följande lagar, förordningar och bestämmelser: