/ Tjänster / Låna, förnya, reservera /

Utlåna och förnya lån

Utlåning

Helsingfors universitets biblioteks lånetider är

  • kursböcker: 14 eller 28 dygn
  • snabblån av kursböcker: 2 dygn
  • övriga böcker och seriepublikationer: 28 dygn
  • tidskrifterna: 7 dygn. De nyaste tidskrifterna (för närvarande och föregående år) kan inte lånas.

Låna böcker i utlåningsautomater med ditt bibliotekskort. Alla lånetider finns i Helka-databasen. Biblioteket har också material som inte utlånas, såsom examensarbeten.

Förnya lån

Förnya dina lån i Helka före förfallodagen. Biblioteket garanterar inte att omlån alltid lyckas, så det lönar sig att fönya redan före förfallodagen. Varje kväll är det ett avbrott på ca. 15 minuter i Helka klockan 22:00-22:30. Förseningsavgift tas ut för försenat material.

Du kan inte förnya ett lån om materialet är reserverat eller om du har låneförbud.

Du kan förnya:

  • kursböcker 12 gånger
  • övriga böcker och seriepublikationer 50 gånger
  • kortlån av kursböcker kan inte förnyas.

När böckerna inte längre kan förnyas måste de återlämnas till biblioteket.

Du kan förnya alla dina Helka-lån på samma gång.

Låneförbud

Du får låneförbud om du har inte återlämnat dina lån senast 14 dagar efter förfallodagen. Ditt kort spärras i alla Helka bibliotek också om du har 15 euro eller mera i obetalda avgifter. Låneförbud upplösas när materialen har returnerats eller ersatts och de uppkomna avgifterna betalats.