/ Tjänster / Låna, förnya, reservera /

Utlåna och förnya lån

Utlåning

Helsingfors universitets biblioteks lånetider är

  • kursböcker: 14 eller 28 dygn
  • snabblån av kursböcker: 2 dygn
  • övriga böcker och seriepublikationer: 28 dygn
  • tidskrifterna: kan inte utlånas.

Låna böcker i utlåningsautomater med ditt bibliotekskort. Alla lånetider finns i Helka-databasen. Biblioteket har också material som inte utlånas, såsom examensarbeten.

Förnya lån

Förnya dina lån i Helka före förfallodagen. Biblioteket garanterar inte att omlån alltid lyckas, så det lönar sig att fönya redan före förfallodagen. Varje kväll är det ett avbrott på ca. 15 minuter i Helka klockan 22:00-22:30. Förseningsavgift tas ut för försenat material.

Du kan inte förnya ett lån om materialet är reserverat eller om du har låneförbud.

Du kan förnya:

  • kursböcker 12 gånger
  • övriga böcker och seriepublikationer 50 gånger
  • kortlån av kursböcker kan inte förnyas.

När böckerna inte längre kan förnyas måste de återlämnas till biblioteket.

Du kan förnya alla dina Helka-lån på samma gång.

Låneförbud

Du får låneförbud om du har inte återlämnat dina lån senast 14 dagar efter förfallodagen, eller om du har 15 euro eller mera i obetalda avgifter.  Låneförbudet gäller i alla Helkabibliotek. Du kan inte låna, förnya eller reservera material när ditt kort är spärrat. Låneförbudet upphör när materialet har returnerats eller ersatts och de uppkomna avgifterna betalats. Ju längre du väntar desto större blir avgifterna. Du kan alltid fråga kundservicen om råd ifall du inte vet vad du ska göra. I brådskande fall ring +358 2941 23920.