/ Tjänster / Låna, förnya, reservera /

Reservera material

Du kan reservera utlånat material

  • i Helkas webbtjänst
  • vid bibliotekens infodisk.

Reserveringsavgiften för kursböcker är 1 euro/bok. Du betalar avgiften när du hämtar boken. Att reservera andra böcker än kursböcker är gratis. Om du inte hämtar boken eller avbeställer den i Helka tas det ut en avgift på 2 euro/bok.

Du får ett meddelande per post eller e-post när det reserverade materialet har kommit in. Du kan följa dina reservationer genom att logga in i Helkas webbtjänst. En reserverad bok kan lånas endast med det kort som boken har reserverats med.