/ Tjänster / Låna, förnya, reservera /

Återlämning

Returnera böcker

Material från Helsingfors universitets bibliotek kan återlämnas till alla Helsingfors universitets biblioteks verksamhetsställen (till huvudbiblioteket och biblioteken i Gumtäkt, Mejlans, Brunakärr och Vik).  Andra Helka-bibliotekens material, såsom Finska litteratursällskapets biblotek eller Institutet för de inhemska språkens bibliotek, kan inte återlämnas till Helsingfors universitets biblioteks verksamhetsställen.

Förseningsavgifter i Helsingfors universitets bibliotek

En förseningsavgift tas ut om du återlämnar eller förnyar dina lån fös sent. Försegningsavgifterna tas ut för högst 14 dagar, därefter får du låneförbud.

28 dygns lån

0,30 euro/dygn

högst 4,20 euro/volym

Kursböcker 7, 14 och 28 dygns lån

0,70 euro/dygn

högst 9,80 euro/volym

natt- och kortlån

2,00 euro/dygn

högst 28,00 euro/volym

Soc&Kom

läsesalslån

2,00 euro/dygn

högst 28,00 euro/volym

Nationalbiblioteket har en egen prislista.

Förseningsavgiften räknas fr.o.m. dagen efter förfallodagen. Dina förseningsavgifter syns i dina uppgifter i Helka. Du kan betala avgifterna när du har förnyat eller återlämnat de försenade lånen.

Helsingfors universitets personal debiteras avgifter endast för kursböcker och kortlån.

Återlämning då biblioteket är stängt och återlämningslucka

Huvudbiblioteket har till vänster om huvudingången (Fabiansgatan 30) en återlämningslucka som öppnas med bibliotekskortet. Lånen registreras som returnerade påföljande öppethållningsdag. Till återlämningsluckan kan du återlämna böcker av alla Helsingfors universitets biblioteksenheter.  Varje kväll klockan 22 börjar ett serviceavbrott på ca en halv timme, och under den tiden går det inte att returnera böcker.

På Campus i Gumtäkt kan material återlämnas också utanför bibliotekets öppettider. Återlämningsluckan ligger till höger om Physicums huvudingång (Gustaf Hällströms gata 2A) bredvid den gråa sidodörren. Lånen registreras som returnerade på följande öppethållningsdag.

Vid huvudingången till Campusbiblioteket i Vik (Infohuset) finns Campusbibliotekets och stadsbibliotekets gemensamma bokinkast, där man kan återlämna material dygnet runt. Lånen registreras som returnerade påföljande öppethållningsdag.

På Campusbiblioteket i Mejlans kan man inte återlämna böcker då biblioteket är stängt. Återlämningsluckan ligger inne i byggnaden till vänster om huvudingång (Haartmansgatan 4). Lån som återlämnas 17-20 registreras som returnerade påföljande öppethållningsdag.