/ Tjänster /

Låna, förnya, reservera

Helka bibliotekskort

Beställa ett Helka-kort på förhand. Kortet kan avhämtas två vardagar efter beställningen och du kan avhämta kortet på vilken Helsingfors universitets biblioteksenhet som helst. Kom ihåg att ta med ett officiellt identitetsbevis.

Du får Helka-kortet också från biblioteks kundtjänst. Personer som fyllt 15 år och bor i Finland får kortet genom att visa upp ett officiellt identitetsbevis.

Bibliotekskortet är personligt och innehavaren ansvarar för allt material som lånats på kortet. Med sin underskrift förbinder sig kunden att följa de regler som tillämpas i Helka-biblioteken. Uppdatera dina kontaktuppgifter i Helka-databasen. Meddela biblioteket omedelbart om du förlorar ditt kort.

Du kan få en anteckning om specialservice på ditt bibliotekskort om du t.ex. behöver hjälp med att hämta material från hyllorna.