/ Tjänster /

Fjärranslutning

Universitetets forskare, lärare, övrig personal och studerande har möjlighet att externt fjärranvända det e-material som HU:s bibliotek har anskaffat. En giltig behörighet till ett datasystem som stödjer den centrala användaridentifieringen gör det möjligt att fjärranvända e-materialet från vilken dator som helst i nätet, t.ex. hemdatorn eller under en tjänsteresa utomlands.

E-materialsanvändningsvillkor

Fjärranvändning via SFX-länkar

Fjärranslutning till material som fungerar med hjälp av webbläsaren aktiveras när du efter att ha loggat in går till användargränssnittet för det utvalda e-materialet. Detsamma gäller SFX-länkar på andra ställen. Materialet inklusive publikationernas fulltexter står alltså till ditt förfogande på samma sätt som i en dator ansluten till universitetets nätverk. Fjärranslutningen är oberoende av webbläsare och användarplats och du behöver inte ändra inställningarna i datorn eller webbläsaren - du ska endast acceptera användningen av cookies, om webbläsaren frågar om detta. (Närmare information)

Om ett material på nätet inte fungerar eller fungerar på annat sätt än i en dator ansluten till universitetets nätverk kan du prova på att anlita en av de andra fjärranslutningsmöjligheterna som finns (se nedan) eller/och skicka respons om problemet.

Fjärranvändning via VPN med Pulse Secure

Det är också möjligt att använda VPN-anslutning eller mellanserver med autentisering (remote proxy), som leder kommunikation som utgår från användarens dator via universitetets nätverk. VPN-anslutningen lönar det sig att prova särskilt då materialet har ett eget kundprogram eller om materialet inte fungerar via SFX-länkarna på samma sätt som i universitetets nätverk.

För dessa fjärranslutningstjänster svarar Helsingfors universitets IT-avdelning. Närmare anvisningar om fjärranslutningstjänsterna får du på IT-tjänsters Helpdesk.