/ Tjänster / Beställ material /

Inköpsförslag

Lämna ett inköpsförslag

Biblioteket skaffar nytt material i första hand i elektroniskt format, om det finns till ett resonabelt pris. Detta gäller också böcker.

Om du är personal eller student vid Helsingfors universitet, du kan lämna ett inköpsförslag med e-blanketten.

Inköpsförslag till Nationalbiblioteket

Kontaktbibliotekarie för kursböcker

hulib-textbooks@helsinki.fi