/ Tjänster / Beställ material /

Fjärrlåneservice för bibliotek

Så här gör du en fjärrlånebeställning. Kontrollera i databasen Helka var boken finns (signum).
Skicka en beställning med webblanketten eller till verksamhetsställets e-postadress.

Obs! Om bokens signum börjar med "H” eller ”H2” tillhör den Nationalbibliotekets samlingar. Då måste man kontakta Nationalbibliotekets fjärrlåneservice.

webbformulär:

Fjärrlånbeställning

Du behöver följande uppgifter:

 • Uppgifter om biblioteket som gör beställningen
 • bibliotekets namn
 • Melinda-beteckning, kundnummer
 • postadress
 • faktureringsadress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • beställningsnummer, kundens namn

Uppgifter om det beställda materialet:

 • signum
 • bok: författare, titel, tryckår, upplaga, ISBN
 • artikel: publikationens namn, år, volym, nummer, sidnummer, ISSN, artikelns författare och rubrik
 • tilläggsuppgifter: bl.a. specificering av artikeln, var du fått informationen ifrån

Leveranssätt

 • bara originalet / kopia om materialet inte lånas ut / papperskopia
 • hur länge beställningen är i kraft

Kontakt

Email: hulib-ill@helsinki.fi

Tel. 02 941 26665, Fax 09 241 0385