/ Tjänster / Beställ material /

Fjärrlåneservice för bibliotek

Så här gör du en fjärrlånebeställning.

 1. Kontrollera i databasen Helka var boken finns (signum).
  Obs! Om bokens signum börjar med "H” eller ”H2” tillhör den Nationalbibliotekets samlingar. Då måste man kontakta Nationalbibliotekets fjärrlåneservice.
 2. Skicka en beställning med webblanketten eller till verksamhetsställets e-postadress.
  webbformulär:
  Fjärrlånbeställning

Du behöver följande uppgifter (hulib-ill@helsinki.fi)

 • Uppgifter om biblioteket som gör beställningen
 • bibliotekets namn
 • Melinda-beteckning, kundnummer
 • postadress
 • faktureringsadress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • beställningsnummer, kundens namn

Uppgifter om det beställda materialet:

 • signum
 • bok: författare, titel, tryckår, upplaga, ISBN
 • artikel: publikationens namn, år, volym, nummer, sidnummer, ISSN, artikelns författare och rubrik
 • tilläggsuppgifter: bl.a. specificering av artikeln, var du fått informationen ifrån

Leveranssätt

 • bara originalet / kopia om materialet inte lånas ut / papperskopia
 • hur länge beställningen är i kraft

Kontakt

Email: hulib-ill@helsinki.fi

Tel. 02 941 26665, Fax 09 241 0385