/ Tjänster / Beställ material /

Fjärrlån

Fjärrlån innebär att du kan få böcker från andra bibliotek levererade till ditt eget bibliotek, likaså kopior av böcker eller artiklar.
Helsingfors universitets bibliotek beställer fjärrlån från hela världen.

Tjänsten är avgiftsbelagd och faktureras enligt prislistan.

Det beställda materialet avhämtas normalt från någon av Helsingfors universitetsbiblioteks enheter. Fjärrlånen betalas när de avhämtas, om inte annat har meddelats.

Beställ fjärrlån

Fjärrlåneservice för bibliotek

Nationalbibliotekets fjärrlåneservice