/ Tjänster / Beställ material /

Fjärrlån

Studenter och andra privatpersoner avhämtar fjärrlån som förmedlats från andra bibliotek från Helsingfors universitetsbiblioteks enhet. Fjärrlånen betalas när de avhämtas, om inte annat har meddelats.

Beställningarna faktureras enligt prislistan.

Beställa artiklar eller lån böcker

Fjärrlånbeställning

 

Fjärrlåneservice för anställda vid Helsingfors universitet

Fjärlåneservice för bibliotek

Nationalbibliotekets fjärrlåneservice