/ Tjänster /

Beställ material

Fjärrlåneservice - Artikelkopior eller lån från ett annat bibliotek

Genom fjärrlåneservicen kan du beställa litteratur eller kopior av litteratur som inte finns i huvudstadsregionens bibliotek. Helsingfors universitets bibliotek beställer fjärrlån från hela världen.

Fjärrlåneservicen är avgiftsbelagd, priserna kan du kontrollera i prislistan.

HUPS - Beställ material från Helsingfors universitets bibliotek

Personal vid Helsingfors universitet och HUCS kan beställa böcker och artikelkopior från Helsingfors universitets biblioteks samlingar. Material levereras till interna postadresser vid universitetet.

Mer information om HUPS

Inköpsförslag - Föreslå nytt material till bibliotekets samlingar

Biblioteket förvärvar litteratur och material (böcker, tidskrifter och databaser) som behövs i forskningen, undervisningen och studierna vid universitetet.

Personal och studenter vid Helsingfors universitet kan göra inköpsförslag. Bibliotekens experter på de olika vetenskapsområdena behandlar förslagen och beslutar om anskaffningen inom ramen för samlingspolitiken och de anslagna medlen.

Helsingfors universitets campusbibliotek förvärvar litteratur inom de vetenskapsområden som fakulteterna på campus representerar.

Fjärrlåneservice för bibliotek

Biblioteken kan beställa böcker från Helsingfors universitets biblioteks samlingar.

Kursböcker lånas bara till personal och studenter vid Helsingfors universitet och till studenter vid öppna universitetet.