/ Tjänster / Studera och arbeta i biblioteket / Tillgänglighet /

Tillgänglighet - Vik

Läge och trafikförbindelser

Kollektiv trafik till Campusbiblioteket i Vik

Följande linjer stannar vid Infohuset: 68, 68X, 57, 506, 550. Största delen av bussarna är låggolvsbussar.

Med egen bil

Till campusområdet kommer man bäst genom att köra via korsningen mellan Rönnbackavägen och Ladugårdsbågen. Sväng till höger från Ladugårdsbågen till Kanslersbågen. I ändan av Kanslersbågen, mellan Infocenter Korona (på finska) och Biocentrum 1, finns två parkeringsplatser för personer med funktionshinder (se kartan invid).

Tillgängligheten

Campusbiblioteket i Vik är beläget i Infocenter Korona. Entrén ligger på gatunivå. I samma fastighet finns bl.a. Helsingfors stadsbiblioteks filialbibliotek i Vik. Campusbibliotekets samlingar finns på fyra olika plan, vilka är tillgängliga med hiss. Vår personal hjälper gärna alla som behöver hjälp med att använda bibliotekets samlingar.

I biblioteket finns grupparbetsrum på första, tredje och fjärde våningen. Grupparbetsrum 136 på bottenplanet, som rymmer tolv personer, är lättast tillgängligt. På varje våning i campusbiblioteket finns kunddatorer med vilka man kan använda databasen Helka. På andra och fjärde våningen är datorerna placerade på två olika höjder. På första och tredje våningen finns datorer på höga bord. Vid de höga borden är det lämpligt att arbeta stående. Vid de lägre borden kan man arbeta sittande och de är därför lämpliga t.ex. för personer i rullstol.

Toaletter för rörelsehindrade

Campusbibliotekets toaletter för rörelsehindrade finns på tredje och fjärde våningen. Toaletten för rörelsehindrade på andra våningen (entrévåningen) finns i stadsbibliotekets lokaler. Toaletten för rörelsehindrade på första våningen finns i nedre hallen i Infocenter Korona.