/ Tjänster / Studera och arbeta i biblioteket / Tillgänglighet /

Tillgänglighet - Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket

Läge och trafikförbindelser

Helsingfors universitets biblioteks huvudbibliotek finns i Kajsahuset i Kajsaniemi i Helsingfors centrum, på en plats med goda trafikförbindelser och cirka 5 minuters promenadavstånd från järnvägsstationen.

Spårvagnarna 6, 9 och 3B stannar vid Kajsaniemigatans hållplats mittemot Kajsahuset. Den som använder metro kommer till biblioteket direkt från följande nivå från metrostationen eller från Kajsaniemigatan framför ingången till metrostationen. Längs Kajsaniemigatan kör också flera bussar, men busshållplatsen ligger en bit längre bort vid Kajsaniemigatan.

Parkering

På Fabiansgatan finns en parkeringsplats för rörelsehindrade.

Tillgänglighet i biblioteket

Entréer

Tillgängliga ingångar är bibliotekets huvudentré på Fabiansgatan, ingången till biblioteket på metronivå och ingången från Kajsaniemigatan med hiss.

Den som vill ha hjälp eller vägledning i biblioteket kan ringa och anmäla sin ankomst till vaktmästaren, tfn 050 3185411 eller 02941 23265 (Aleksandria), eller bibliotekets rådgivning, tfn 02941 23920.

Bibliotekets kundservice

Hela biblioteket är tillgängligt med rullstol. Den som behöver får personlig assistans.

Kundservicepersonalen har elektriskt reglerbara bord.

Återlämnings- och låneautomaten och Helka-kiosken är lågt placerade. Servicezonen finns nära entrén. I servicezonen finns stolar för kunderna.

I servicezonen och stora mötesrummet (7062) finns induktionsslinga.

Hjälpmedel

I bibliotekets 5 våning finns en förstorande läsapparat.

Hissar

Biblioteket har talande hissar som berättar vid vilken våning hissen stannar (på finska). Våningarna finns angivna i punktskrift bredvid hissknapparna.

Toaletter

I alla våningar finns en tillgänglig toalett. På informationstavlorna anges också om handikapptoaletten är vänster- eller högerhänt. Toaletterna finns på samma ställe i varje våning.

Akustik

Akustiken har planerats så att det finns så litet störande ljud i biblioteket som möjligt. Akustikplattorna i taket dämpar ljuden.

Belysning

Lamporna är riktade i hyllornas riktning för att inte blända. Belysningen fungerar med rörelsesensor bl.a. vid bokhyllorna och i toaletterna.

En del av läsplatserna har läslampor.

De stora fönstren och glasytorna reflekterar inte ljus.

Trappan

Trappan är bred och trappstegen så breda att man också kan gå längs den inre kanten. Trappstegens främre kant har en mörkare skåra som ökar kontrasten så att trappstegen syns bättre.

Informationstavlor och tv-skärmar

Informationstavlorna har med hjälp av höjd, kontrast och teckensnitt utformats så att de är tydliga.

På tv-skärmarna informerar biblioteket om sina tjänster, var de finns och hur de är tillgängliga.

I biblioteket finns ett synligt och hörbart brandlarmssystem och personalen är utbildad att hjälpa kunder med nedsatt funktionsförmåga i nödsituationer.

Förbindelserna till grannfastigheterna

Entrévåningen har förbindelse till Fabiansgatan 32, lärocentret Aleksandria och kvarteret Älgen.