/ Tjänster / Studera och arbeta i biblioteket / Tillgänglighet /

Tillgänglighet - Lärocentret Aleksandria

Aleksandria ligger i Kajsaniemi på Fabiansgatan 28. Man kommer in till Aleksandria från

  • Fabiansgatan 26, genom innergården
  • Fabiansgatan 28, genom den tillgängliga ingången (se nedan)
  • Berggatan 3 och 5, genom portgången och vidare genom kvarteret till Fabiansgatan.
    Porten är öppen vardagar kl. 6.45–19.45.

Det finns en parkeringsruta för rörelsehindrade både på Fabiansgatan och på Berggatan och Lärocentret Aleksandria har en tillgänglig ingång. Man kan öppna dörren med en magnetnyckel, som du ansöker om på samma sätt som nycklar för nattbruk. När du hämtar nyckeln, kom ihåg att nämna att du behöver tillträdesrätt till tillgängliga ingångar. Vaktmästarna hjälper till med dörrarna, telefonnummer 02941 23265.

Lokaler och utrustning

Det finns datorer som är avsedda för studerande i fem våningar i Aleksandria. Du loggar in på datorerna med ditt användarnamn. Det finns en skrivare på varje våning, men för tillfället är det bara skrivaren i källarvåningen som är tillräckligt låg och placerad så att den kan användas av personer i rullstol.  

  • IT-centrets infodisk för rådgivning och behörighet ligger på första våningen, rummen 132-133.
  • I Aleksandrias norra del finns en rullstolshiss som går mellan första våningen, källarvåningen och sällskaps- och vilorummet för studerande. Man kommer in i sällskaps- och vilorummet med nyckeln för nattbruk.
  • Tillgängliga toaletter finns på källarvåningen, första och tredje våningen.
  • Induktionsslingor finns att hämta hos vaktmästarna.

Språkcentrum

I Språkcentrums självstudielokaler finns en tillgänglig arbetsplats och toalett.