/ Tjänster / Studera och arbeta i biblioteket /

Tillgänglighet

Kunder kan få en anteckning om specialservice på sitt Helka-kort. Specialservice innebär att personalen hämtar böcker från hyllorna åt kunden och tar emot reserveringar per telefon. Reserverade böcker kan hämtas från biblioteket med kundens bibliotekskort eller skickas hem per post.

Helsingfors universitets bibliotekspersonal som är specialiserad på rådgivning hjälper personer med funktionshinder i alla frågor som gäller bibliotekets samlingar och informationstjänst.

Ledar- och servicehundar är välkomna till campusbiblioteken.

Synskadade i Helsingfors betjänas av Celia – Biblioteket för synskadade.

Tillgänglighet till Helsingfors universitets biblioteks webbtjänster

Biblioteksdatabasen Helka

I biblioteksdatabasen Helka har man strävat efter att beakta tillgängligheten. Webbplatsen är tillgänglig nästan dygnet runt. Det går att förstora texten i Helka, bilderna finns i regel beskrivna i text och tjänsten innehåller inga funktioner som får innehåll att blinka. Man kan inte använda tjänsten utan mus. En del av funktionerna kräver cookies och Javascript. Anvisningarna består i huvudsak av text ach bilder.

Helda, det digitala arkivet

W3C:s validator ger Helda 74 % för tillgängligheten till det digitala arkivets tjänster. Tjänsten går att använda även om systemet inte har planerats med beaktande av alla tillgänglighetsaspekter.