/ Tjänster / Studera och arbeta i biblioteket /

Hyllklassificeringar

Hyllklassificering på Centrum Campus

Huvudbibliotek

Hyllklassificering i Campusbiblioteket i Gumtäkt

Hyllklassificering i Campusbiblioteket i Mejlans

Den allmänna boksamlingen och referensbiblioteket är ordnade enligt National Library of Medicines (NLM) klassifikationssystem.