/ Tjänster / Studera och arbeta i biblioteket / Grupparbetsutrymmen /

Arbetsutrymmen

 • Specialarbetsrum - Skanners, audiotek, mikrofilmer. Tillgängligt arbetsrum.
 • Forskarrum - Till Helsingfors universitets forskare.
 • Alumnrum - Till Helsingfors universitets alumner.

Specialarbetsrum

Studenter och personal vid Helsingfors universitet kan boka utrustning i de specialarbetsrummen i Office365 kalender från och med 1.7.2016.

Instruktioner för att reservera utrustning i Office365-kalender

HU externa kunder kan inte göra reservationer i Office365 kalender. Fråga reservation från Kajsahusets kundtjänst, till exempel via e-post: kirjasto-keskusta [at] helsinki.fi.

Skanner för mikrofiche och mikrofilm 4044 (Kajsahusets 4. våning)

Kunder utom Helsingfors universitet kan läsa, men kan inte skanna mikrofilmer.

Linser till skannrarna fås från kundtjänst på 3:e våningen, lämna ditt bibliotekskort i pant.

Båda skannrarna finns i ett samma rum: respektera andras arbetsro.

Utrustningarna i Office365-kalendern:

 • Kaisa-talo, Microfilm Reader and Scanner, 4044
 • Kaisa-talo, Microfilm Reader, 4044.

Skanner 5041 (Kajsahusets 5. våning)

 • A3-färgskanner speciellt för att skanna bilder, och datorn med Photoshop-program.
 • Kunder utom Helsingfors universitet kan inte använda färgskannern.

Utrustningarna i Office 365-kalendern:

 • Kaisa-talo, A3 Color Scanner and PC, 5041

Tillgängligt arbetsrum 6042(Kajsahusets 6. våning)

 • Läse- och arbetsplatser för 1-4 personer.
 • Två elbord, höjden regleras lätt.
 • Passar bra till kunder med rullstolar.
 • Kan inte reserveras.

Forskarrum

Forskare och personal vid Helsingfors universitet kan boka forskarrummen i Office365 kalender från och med 1.8.2016. Om du har problem med beställningen, ta kontakt med kundtjänsten via e-post: kirjasto-keskusta [at] helsinki.fi, eller telefon 02941 23920.

Instruktioner för att reservera ett rum i Office365-kalender

Forskarrum 7046 (Kajsahusets 7. våning) - Till Helsingfors universitets forskare

 • Till 2-8 personer.
 • Kan endast reserveras av universitetets personal (speciellt av forskare).
 • Forskarna kan tillfälligt använda rummet utan att boka det om det är ledigt, men de som har bokat rummet har alltid prioritet.

Rummet i Office365-kalendern:

 • Kaisa-talo, Researcher Lounge, 7046.

Läsrum för forskare och lärare 6034 (Kajsahusets 6. våning) - Till Helsingfors universitets forskare

 • Till 1-2 personer.
 • HU studenter, forskare och lärare kan använda rummet om det är ledigt, men de som har bokat rummet har alltid prioritet.
Rummet i Office365-kalendern:
 • Kaisa-talo, Researchers' Reading Room, 6034.

Alumnrum

Mötes- och alumnrum 2024 (Kajsahusets 2. våning)

 • Till 2-12 personer.
 • För alumner vardagar kl. 16-20 och lördagar kl. 11-17. 
 • Alumner kan boka utrymmet genom att skicka e-post till adress alumni@helsinki.fi.