/ Tjänster / Studera och arbeta i biblioteket /

Grupparbetsutrymmen

Alla bibliotekets verksamhetsställen har grupparbetsrum där de studerande kan arbeta tillsammans i små grupper.

Regler för bibliotekets grupparbetsrum

 • Grupparbetsrummen kan användas under bibliotekets öppettider.
 • Grupparbetsrummen kan bokas endast av Helsingfors universitets studenter och personal för grupparbete.
 • Alla grupparbetsrum i Helsingfors universitets bibliotek reserveras i Office 365-kalendern.
 • Rummen kan inte bokas för undervisning, möten eller motsvarande.
 • Rummen kan bokas för högst 2 timmar/grupp/dag.
 • Grupparbetsrummen ska användas av grupper – du kan inte boka ett grupparbetsrum för dig själv.
 • Bokningen hävs om ingen av gruppens medlemmar tagit rummet i bruk inom en halv timme efter att den bokade tiden har börjat.
 • Du kan tillfälligt använda ett grupparbetsrum utan att boka det om det är ledigt, men de som har bokat rummet har alltid prioritet.

Reserveringsinstruktioner

 • Gör reserveringen i din OWA (Outlook Web App)-kalendern: helsinki.fi/office365
 • Reservera i mobilen
 • Du kan reservera rummet samtidigt som du skickar mötesinbjudan.
 • Öppna kalendern. Dubbelklicka på den dag i kalendern du vill göra en reservation för.
 • Lägg till mötesrummet med knappen add room (lägg till rum) till höger. 
 • Välj en lämplig lokal i rullgardinsmenyn.
 • Du hittar bibliotekets grupparbetsrum i kalendern under:
 • Rummet som du har reserverat skickar ett mejl för att acceptera eller förkasta reservationen. Notera att reservationen är i kraft först när rummets kalender har accepterat den. Kontrollera alltså alltid mejlet som rummet skickar.
 • Reservationen accepteras inte om den är för lång (över två timmar), om tidpunkten är utanför öppettiderna eller om någon annan som reserverar samtidigt har hunnit före.
 • Mera information och instruktioner på Helpdesk-sidan för Office365-kalendern.

Centrumcampus

Kajsahuset
I Kajsahuset finns 10 grupparbetsrummen som studenter kan reservera. Grupparbetsrum kan bokas via Office 365-kalendern.

 • Group Study Room 4005, 5005 & 6005, max. 11 personer
 • Group Study Room 4038a, 4038b, 4040a, 4040b, 4041, 4042 & 4043, max. 5 personer.

Det finns också några arbetsrum för forskare och universitetets personal, ävensom specialarbetsrum och tillgängligt arbetsrum. Mera info om arbetsrum i huvudbiblioteket

Lärocentret Aleksandria och Lärocentret Minerva

Lärocentret Aleksandrias grupparbetsrum ligger på 3:e våningen. Grupparbetsrum kan bokas via Office 365-kalendern.

 • Group Study Room 329 och 333, max. 10 personer
 • Group Study Room 330, 331 & 332, max. 6 personer

Lärocentret Minerva har fyra ringformade grupp arbetsområden och två grupparbetsutrym. Grupparbetsrum kan bokas via Office 365-kalendern.

 • Ringformade arbetsområdena 1-4, max. 8 personer
 • Group Study Room K225, max. 8 personer
 • Group Study Room K230, max. 12 personer

Mera info om arbetsrum i Aleksandria och Minerva

Gumtäkt

Tre grupparbetsrum och en datorklass finns på första våningen.

 • Group Study Room 1 G103c, max. 3 personer
 • Group Study Room 2 G103g, max. 7 personer
 • Group Study Room 3 G108d, max. 12 personer.

Grupparbetsrum kan bokas via Office 365-kalendern. Rummen kan användas fritt, om de inte är reserverade.

Mejlans

Campusbibliotek i Mejlans har två grupparbetsrum, ett auditorium med AV-utrustning och en datorklass. Alla kan bokas för undervisning och möten.

 • Auditoriet, 2 vån., max. 30 personer - OH-projektor, diaprojektor, videokanon + videospelare, PC-anslutning
 • Datorklassen, 1 vån., 14 datorer, bläddertavla (begränsad bokning)
 • Grupparbetsrum 1 och 2 vån., 6 personer, OH-projektor, bläddertavla

Grupparbetsrum kan bokas via Office 365-kalendern.

Vik

På första, tredje och fjärde våningen finns det större och mindre grupparbetsrum för 6–20 personer som kunderna kan använda.

I alla grupparbetsrum finns datorer. För att använda datorerna måste man ha universitetets användarkoder.

Grupparbetsrum kan bokas via Office 365-kalendern.

24 timmars läsesal i Vik