/ Tjänster / Studera och arbeta i biblioteket /

Grupparbetsutrymmen

Alla bibliotekets verksamhetsställen har grupparbetsrum där de studerande kan arbeta tillsammans i små grupper.

Regler för bibliotekets grupparbetsrum

 • Grupparbetsrummen kan användas under bibliotekets öppettider.
 • Grupparbetsrummen kan bokas endast av Helsingfors universitets studenter och personal för grupparbete.
 • Alla grupparbetsrum i Helsingfors universitets bibliotek reserveras i Office 365-kalendern.
 • Rummen kan inte bokas för undervisning, möten eller motsvarande.
 • Rummen kan bokas för högst 2 timmar/grupp.
 • Grupparbetsrummen ska användas av grupper – du kan inte boka ett grupparbetsrum för dig själv.
 • Bokningen hävs om ingen av gruppens medlemmar tagit rummet i bruk inom en halv timme efter att den bokade tiden har börjat.
 • Du kan tillfälligt använda ett grupparbetsrum utan att boka det om det är ledigt, men de som har bokat rummet har alltid prioritet.

Prova vår wiki med praktiska tips för studiecirklar. Den finns tillgänglig på finska eller på engelska. 
Ni kan också få en egen kopia av wikin att ha som gemensamt arbetsunderlag.

Reserveringsinstruktioner

 • Gör reserveringen i din OWA (Outlook Web App)-kalendern: helsinki.fi/office365
 • Reservera i mobilen
 • Du kan reservera rummet samtidigt som du skickar mötesinbjudan.
 • Öppna kalendern. Dubbelklicka på den dag i kalendern du vill göra en reservation för.
 • Lägg till mötesrummet med knappen add room (lägg till rum) till höger. 
 • Välj en lämplig lokal i rullgardinsmenyn.
 • Du hittar bibliotekets grupparbetsrum i kalendern under:
 • Rummet som du har reserverat skickar ett mejl för att acceptera eller förkasta reservationen. Notera att reservationen är i kraft först när rummets kalender har accepterat den. Kontrollera alltså alltid mejlet som rummet skickar.
 • Reservationen accepteras inte om den är för lång (över två timmar), om tidpunkten är utanför öppettiderna eller om någon annan som reserverar samtidigt har hunnit före.
 • Mera information och instruktioner på Helpdesk-sidan för Office365-kalendern.

Centrumcampus

Kajsahuset
I Kajsahuset finns 10 grupparbetsrummen som studenter kan reservera. Grupparbetsrum kan bokas via Office 365-kalendern.

 • Group Study Room 4005, 5005 & 6005, max. 11 personer
 • Group Study Room 4038a, 4038b, 4040a, 4040b, 4041, 4042 & 4043, max. 5 personer.

Det finns också några arbetsrum för forskare och universitetets personal, ävensom specialarbetsrum och tillgängligt arbetsrum. Mera info om arbetsrum i huvudbiblioteket

Lärocentret Aleksandria och Lärocentret Minerva

Lärocentret Aleksandrias grupparbetsrum ligger på 3:e våningen. Grupparbetsrum kan bokas via Office 365-kalendern.

 • Group Study Room 329 och 333, max. 10 personer
 • Group Study Room 330, 331 & 332, max. 6 personer

Lärocentret Minerva har fyra ringformade grupp arbetsområden och två grupparbetsutrym. Grupparbetsrum kan bokas via Office 365-kalendern.

 • Ringformade arbetsområdena 1-4, max. 8 personer
 • Group Study Room K225, max. 8 personer
 • Group Study Room K230, max. 12 personer

Mera info om arbetsrum i Aleksandria och Minerva

Gumtäkt

Tre grupparbetsrum och en datorklass finns på första våningen.

 • Group Study Room 1 G103c, max. 3 personer
 • Group Study Room 2 G103g, max. 7 personer
 • Group Study Room 3 G108d, max. 12 personer.

Grupparbetsrum kan bokas via Office 365-kalendern. Rummen kan användas fritt, om de inte är reserverade.

Mejlans

Campusbibliotek i Mejlans har tre grupparbetsrum, ett auditorium med AV-utrustning och en datorklass. Alla kan bokas för undervisning och möten.

 • Auditoriet, 2 vån., max. 30 personer - OH-projektor, diaprojektor, videokanon + videospelare, PC-anslutning
 • Datorklassen, 1 vån., 14 datorer, bläddertavla (begränsad bokning)
 • Grupparbetsrum 1 och 2 vån., 6 personer, OH-projektor, bläddertavla

Grupparbetsrum kan bokas via Office 365-kalendern.

Vik

På första, tredje och fjärde våningen finns det större och mindre grupparbetsrum för 6–20 personer som kunderna kan använda.

I alla grupparbetsrum finns datorer. För att använda datorerna måste man ha universitetets användarkoder.

Grupparbetsrum kan bokas via Office 365-kalendern.

24 timmars läsesal i Vik