/ Tjänster / Studera och arbeta i biblioteket /

Grupparbetsutrymmen

Alla bibliotekets verksamhetsställen har grupparbetsrum där de studerande kan arbeta tillsammans i små grupper.

Regler för bibliotekets grupparbetsrum

 • Grupparbetsrum kan användas under bibliotekets öppettider.
 • Grupparbetsrum kan bokas endast av Helsingfors universitets studenter och personal för grupparbete.
 • Alla grupparbetsrum i Helsingfors universitets bibliotek reserveras i Office 365-kalendern.
 • Rum kan inte bokas för undervisning, möten eller motsvarande.
 • Rum kan bokas för högst 2 timmar/grupp/dag.
 • Grupparbetsrum ska användas av grupper – du kan inte boka ett grupparbetsrum för dig själv.
 • Bokningen hävs om ingen av gruppens medlemmar tagit rummet i bruk inom en halv timme efter att den bokade tiden har börjat.
 • Du kan tillfälligt använda ett grupparbetsrum utan att boka det om det är ledigt, men de som har bokat rummet har alltid prioritet.

Bibliotekets grupparbetsrum i O365-kalender

Instruktioner för att reservera ett rum i Office365-kalender
 

Grupparbetsrum och deras utrustning

Centrumcampus

Huvudbiblioteket
I Kajsahuset finns 10 grupparbetsrum: åtta finns på 4. våningen, en på 5. våningen och en på 6. våningen. 

Utrustning i grupparbertsrum:

 • 4038a4038b4040a4040b40414042 & 4043 (max. 5 personer): En stor skärm på väggen. Egen bärbar dator med VGA- eller HDMI-gränssnitt. Rum har inte en fast dator.
 • 40055005 & 6005(max. 11 personer)
  • 4005: En videoprojektor där du kan ansluta din bärbara dator med VGA- eller HDMI-gränssnitt. Rummet har inte en fast dator.
  • 5005, 6005: En fast dator och en videoprojektor. Logga in på datoren med dit Helsingfors universitets användarnamn. Egen bärbar dator med VGA- eller HDMI-gränssnitt. 

Det finns också några arbetsrum för forskare och universitetets personal, ävensom specialarbetsrum och tillgängligt arbetsrum. Mera info om arbetsrum i huvudbiblioteket

Lärocentret Aleksandria

Aleksandrias grupparbetsrum finns på 3:e våningen.

Utrustning i grupparbertsrum: 

 • 329 och 333 (max. 10 personer): En fast dator och en videoprojektor. Logga in på datoren med dit Helsingfors universitets användarnamn. Egen bärbar dator med VGA- eller HDMI-gränssnitt. 
 • 330331 & 332 (max. 6 personer): En stor skärm på väggen. Egen bärbar dator med VGA- eller HDMI-gränssnitt. Rum har inte en fast dator.

Lärocentret Minerva

Lärocentret Minerva har fyra ringformade grupp arbetsområden och två grupparbetsrum. 

Utrustning i grupparbertsutrymmen:

 • Ringformade arbetsområdena 1-4 (max. 8 personer): En fast dator och en stor pekskärm. Logga in på datoren med dit Helsingfors universitets användarnamn. Egen bärbar dator med VGA- eller HDMI-gränssnitt. 
 • K225 (max. 8 personer) & K230 (max. 12 personer): En videoprojektor där du kan ansluta din bärbara dator med VGA- eller HDMI-gränssnitt. Rum har inte en fast dator.

Mera info om arbetsrum i Aleksandria och Minerva

Campusbiblioteket i Gumtäkt

Campusbiblioteket i Gumtäkt har tio grupparbetsrum och en grupp arbetsområde (max. 10-12 personer).

Utrustning i grupparbertsrum på första våningen: 1 G103c & 2 G103e (max. 3 personer), 3 G103g (max. 6 personer) & 4 G108a (max. 12 personer): En stor skärm på väggen. Egen bärbar dator med VGA- eller HDMI-gränssnitt. Rum har inte en fast dator.

Grupparbetsrum på andra våningen: G226 (max. 6 personer), G227 (max. 5 personer), G228 (max. 5 personer), G229 (max. 5 personer), G230 (max. 4 personer) ja G231 (max. 4personer). Rum har inte en fast dator.

I rummen, G226, G230 och G231 finns en bordskärm som kan anslutas till egen bärbara dator.

 

Campusbiblioteket i Mejlans

Campusbibliotek i Mejlans har två grupparbetsrum, som finns på 2. våningen i Terkko Health Hub. 

Utrustning i grupparbertsrum 2021 & 2022 (max. 6 personer): En stor skärm på väggen. Egen bärbar dator med VGA- eller HDMI-gränssnitt. Egen bärbar och pad också trådlöst med AirMedia. Rum har inte en fast dator.

I Terkko finns också ett auditorium och en datorklass, som kan bokas för undervisning och möten.
 • Auditoriet, 2 vån., max. 20 personer - OH-projektor, diaprojektor, videokanon + videospelare, PC-anslutning
 • Datorklassen, 1 vån., 15 datorer, bläddertavla (begränsad bokning)

Campusbiblioteket i Vik

Grupparbetsrum i Campusbiblioteket i Vik finns på 1., 3. och 4. våningen i Infocenter.

Utrustning i grupparbertsrum 134 & 412 (max. 4 personer), 311313413 & 414 (max. 6 personer), 312 (max. 8 personer) & 136 (max. 12 personer): En fast dator och en filmduk. Logga in på datoren med dit Helsingfors universitets användarnamn. Egen bärbar dator med VGA- eller HDMI-gränssnitt.

Om du behöver en videoprojektor i ett grupparbetsrum kan du låna den i kundservice med ditt bibliotekskort. Du kan boka videoprojektorn i förväg från Office 365-kalendern.