/ Tjänster / Studera och arbeta i biblioteket /

Använd datorn

På kunddatorerna har kunderna tillgång till universitetets webbtjänster och alla digitala informationstjänster med Helsingfors universitets användarkoder.

Inloggningen till datorerna i universitets datorklasser sker med Helsingfors universitets användarkoder. De som använder datorerna ska följa Centret för informationsteknologis (IT-centret) användarvillkor. IT-centret ocksa ansvarar för datorernas underhåll. IT-centrets Helpdesk ger råd och stöd vid datatekniska problem.

Använd din bärbara dator


Alla verksamhetsställen har tillgång till Helsingfors universitets trådlösa nätverk HUPnet och Eduroam.

Kunder som har en egen dator men saknar en personlig användarkod får ett tillfälligt användarnamn för trådlösa nätverken från bibliotekets infodisk.

ID Point -tjänsten är tillgänglig på alla biblioteksenheter vid biblioteks kundtjänst. ID-Point är en identifieringstjänst som möjliggör för de på universitetet att använda Helpdesk-tjänster som kräver personidentifiering via telefon.