/ Tjänster /

Studera och arbeta i biblioteket

Alla Helsingfors universitets biblioteks verksamhetsställen har både tysta läseplatser och utrymmen där kunderna kan arbeta och samtal är tillåtna.

I Huvudbiblioteket (Kajsahuset) finns också några arbetsrum för forskare och universitetets personal, ävensom tillgängligt arbetsrum och skanner för mikrofiche och mikrofilm. Kunder utom Helsingfors universitet kan läsa, men kan inte skanna mikrofilmer. Mera info om specialarbetsrum i huvudbiblioteket

I varje bibliotek finns en karta över lokalerna med de olika läseplatserna utmärkta.

I Helsingfors universitets lärocenter finns också läseplatser för studerande:

Lärocentret Aleksandria, Nationalbiblioteket, Minerva och Soc & Kom.