/

Tjänster

Helsingfors universitets bibliotek betjänar sina kunder på ett flertal enheter på fyra campus.

Bibliotekets dörrar och samlingar är öppna för alla kunskapstörstande.

Bibliotekets avgiftsbelagda databaser och nättjänster är tillgängliga för personer anknutna till universitetet, också mobilt.