/ Kontakt / Understöd biblioteket /

Donera en kursbok

Donera en kursbok – eller kursböcker till en hel kurs!

Tillgången på kursböcker är ett evigt problem då universitetets bibliotek kan erbjuda endast var tredje kursdeltagare kursböcker. Din donation av en kursbok eller kursböcker till en hel kurs är ett viktigt stöd för studenterna vid Helsingfors universitet.

Du kan välja en bok eller flera böcker bland fakulteternas mest efterfrågade kursböcker som du vill donera. Helsingfors universitets bibliotek beställer boken och donatorns namn skrivs i bokens ex libris. En hanteringsavgift ingår i bokens pris. En donation görs i nätbanken med bankkoder.

Läs mer om hur man gör en donation