/ Kontakt / Understöd biblioteket /

Bokdonationer

Biblioteket kan ta emot bokdonationer och bytespublikationer som enligt bibliotekets bedömning är av betydelse för forskningen, undervisningen och studierna vid universitetet.

Vid valet av donationer följer biblioteket samma kriterier som vid inköp av material. Biblioteket beslutar om hanteringen och förvaringen av donationer och material som fås i utbyte.

Bibliotekariernas kontaktuppgifter