/ Kontakt /

Understöd biblioteket

Du kan stödja Helsingfors universitets bibliotek genom att delta i universitetets medelanskaffningskampanj. Mer information om donationer hittar du på webbplatsen Helsinki Insight.

Du kan stödja studierna vid Helsingfors universitet genom att donera kurslitteratur till biblioteket.

Biblioteket kan också ta emot bokdonationer och samlingar.