/ Kontakt / Personal /

Kontaktbibliotekarierna

Biblioteket har en namngiven kontaktbibliotekarie för varje ämnesområde på Helsingfors universitet. Forskare och lärare kan vända sig till kontaktbibliotekarien för sitt ämnesområde i alla frågor som gäller biblioteket eller informationsservice.

Kontaktbibliotekarie för kursböcker: hulib-textbooks@helsinki.fi

Bibliotekariens namn är en länk till deras kontaktinformation.

Innehållsförteckning

Humanistiska fakulteten

Finska, finskugriska och nordiska språk

Filosofi, historia, kultur- och konstforskning

Moderna språk

Världens kulturer

Juridiska fakulteten

Leena Huovinen, Arja Niskala (samlingar, förvärv)

Pedagogiska fakulteten

Kati Syvälahti, Anne Pannula (samlingar, förvärv)

Statsvetenskapliga fakulteten

Teologiska fakulteten

Matti Myllykoski, Kaisu Leinonen (samlingar, förvärv)

Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS

Taina Kettunen, Merja Kettunen (samlingar, förvärv)

Svenska social- och kommunalhögskolan

Maria Villbacka-Henriksson

Campus Gumtäkt

Campus Mejlans

 • Medicum - Jukka Englund
 • Clinicum - Leena Missonen
  • Avdelningen för allmänmedicin och primärhälsovård
  • Avdelningen för cancersjukdomar
  • Avdelningen för invärtesmedicin
  • Avdelningen för kirurgi
  • Diagnostisk-terapeutiska avdelningen
  • Kliniken för hud- och könssjukdomar
 • Clinicum - Jukka Englund
  • Avdelningen för folkhälsovetenskap
  • Avdelningen för neurovetenskaper
  • Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
  • Barnkliniken
  • Kvinnokliniken
  • Ögon- och öronkliniken
 • Clinicum, Psykiatriska kliniken - Jussi Piipponen
 • HiLife - Jukka Englund

Samlingar, förvärv: Pirkko-Liisa Nurminen

Campus Vik

Samlingar, förvärv: Merja Kettunen