/ Kontakt /

Personal

Helsingfors universitets bibliotek har ca 170 anställda.

Kontaktuppgifterna för alla anställda vid biblioteket finns i universitetets telefonkatalog.

Ansvarspersonernas kontaktuppgifter

Överbibliotekarie

Överbibliotekarie, professor Kimmo Tuominen

Kundservice

kirjasto@helsinki.fi, telefon 02941 23920

Servicedirektör Kirsi Mäenpää

Campusbiblioteket i centrum, informationsspecialist Iiris Karppinen
Campusbiblioteket i Gumtäkt,  informationsspecialist Katja Kunttu
Campusbiblioteket i Mejlans informationsspecialist Sakari Lipkin
Campusbiblioteket i Vik, informationsspecialist Iiris Karppinen

Utbildning i informationssökning och informationskompetens

informationsspecialist Päivi Helminen

Kontakta utbilderna:

Centrum
Gumtäkt
Mejlans Vik

Resurser och IT-system

Servicedirektör Marja Hirn

Urvalet av böcker och tidsskrifter

Servicechef Elina Kähö

Lämna ett inköpsförslag via e-blanketten

Campusbiblioteket i centrum, bibliotekarie Seija Karvanen
Campusbiblioteket i Gumtäkt, informationsspecialist Mari Viljanen
Campusbiblioteket i Mejlans, bibliotekarie Pirkko-Liisa Nurminen
Campusbiblioteket i Vik, informationsspecialist Merja Kettunen

Urvalet av kursböcker

E-post: hulib-textbooks@helsinki.fi

Metadatatjänster

Maria Kovero

Fjärrlån

Fjärrlånbeställning

Fjärrlåneservice för bibliotek

Applikationer ock datasystem

IT-chef Nicola Nykopp

Forskningstjänster

Servicedirektör Pälvi Kaiponen

Användarstöd för Open Access

E-post: openaccess-info@helsinki.fi

Användarstöd för forskningsdatasystemet TUHAT

E-post: tuhat-info@helsinki.fi

Telefonnummer: 02941 22000

Stöd för forskningsdatahantering

E-post: datasupport@helsinki.fi

Telefonnummer: 02941 23000

Förvaltning och personal

Förvaltningschef Hilkka Pöyhönen

Ekonomiska ärenden

Ekonomiplanerare Tarja Hämäläinen

Kommunikation, webb och sociala medier

hulib-viestinta@helsinki.fi

Kommunikationschef Veera Ristikartano

Besök

Boka besök hulib-visit@helsinki.fii

Kontaktuppgifterna för hela personalen

Kontaktuppgifterna för alla anställda vid biblioteket finns i universitetets telefonkatalog.