/ Kontakt / För Media /

Pressfoto

Helsingfors Universitets Biblioteks pressbilder

Nyttjanderätt för bilderna

Bilderna av Helsingfors universitets bibliotek kan användas endast för ickekommersiella ändamål, som illustration i artiklar som handlar om Helsingfors universitets bibliotek. Nyttjanderätten till bilderna kan inte överföras till en tredje part. När man använder bilderna måste man ange fotografens namn (om namnet anges på denna webbplats i samband med bilden) eller ange Helsingfors universitets bibliotek som källa.