/ Kontakt / För Media /

Huvudbiblioteket i Kajsahuset

Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset är designhuvudstadsårets mest imponerande projekt. Kajsahuset formar både stadsbilden och bibliotekets tjänster. Byggnaden representerar prisbelönad finländsk arkitektur; den har bl.a. beviljats priset Kritikens sporrar år 2012.

Den nya byggnaden som är 15 500 kvadratmeter stor blev färdig på valborgsmässoafton 2012 och öppnades för allmänheten den 3 september 2012 samtidigt som universitets hösttermin inleddes.

Kajsahusets tekniska information

Byggherre (beställare)

Lokalförsörjningen vid Helsingfors universitet
Helsingfors universitet, Kiinteistö Oy Helsingin Kaisaniemenkatu 5

Planering

Anttinen Oiva Arkkitehdit
Finnmap Consulting Oy
Pöyry Building Services Oy

Byggherreuppgifter

Helsingfors universitet, Lokal- och fastighetscentret
Indepro Oy
Pöyry CM Oy

Generalentreprenör

SRV Rakennus Oy

Teknisk information

Byggtid 2010–2012
Bruttovolym 31 000 kubikmeter
Byggnadens rumsyta är 26 500 m2
Bibliotekets rumsyta är 16 000 m2
Affärslokaler 5 600 m2