/ Kontakt /

För Media

Rum för information, insikter och lärande

Helsingfors universitets bibliotek – Finlands största mångvetenskapliga universitet – har verksamhet på campusområdena och på webben. De fyra campusbiblioteken och bibliotekens gemensamma tjänster står för informations- och bibliotekstjänsterna för forskningen och undervisningen vid Helsingfors universitet.

Helsingfors universitets huvudbibliotek är ett mångsidigt informationscenter i Kajsahuset, som också inrymmer universitetsbibliotekets ledning och de biblioteksgemensamma tjänsterna. En betydande del av Helsingfors universitets biblioteks tjänster finns på nätet som digitala publikationer och skräddarsydda webbtjänster.

Campusbiblioteket i centrum betjänar i huvudbiblioteket. Huvudbiblioteket har material inom humanistiska vetenskaper, juridik, teologi och samhällsvetenskap.

De andra campusbiblioteken i Gumtäkt, Mejlans och Vik ansvarar för informations- och bibliotekstjänsterna för de vetenskapsområden som är representerade på campus.

Biblioteket är öppet för alla och erbjuder var och en tillträde till den vetenskapliga kunskapens källor.

Ytterligare uppgifter:

Bibliotekets kommunikations lag: hulib-viestinta [at] helsinki.fi