/ Kontakt / Bibliotekets verksamhet /

Verksamhetsstyrning

Helsingfors universitets bibliotek är en fristående institution vid universitetet och har en egen instruktion.

Bibliotekets verksamhet leds av överbibliotekarie, SVD Kimmo Tuominen, med stöd från direktionen.

Bibliotekets verksamhet styrs av Helsingfors universitets strategi och bibliotekets målprogram som grundar sig på strategin. Biblioteket gör årligen upp en verksamhetsplan utgående från målprogrammet.

Direktionen

Bibliotekets direktion har till uppgift att under ledning av sin ordförande och i samarbete med överbibliotekarien utveckla Helsingfors universitets biblioteks- och informationstjänster samt bibliotekets verksamhet i sin helhet i enlighet med de mål som uppställts för universitetets verksamhet och ekonomi samt universitetets strategi och bibliotekets målprogram.

Direktionen är sakkunnigorgan vid Helsingfors universitet när det gäller biblioteks- och informationstjänster.

Delegationerna

Biblioteket har en delegation på varje campus. Medlemmarna i delegationerna företräder personalen vid fakulteterna och de fristående institutionerna på campus, bibliotekets personal och universitetets samarbetspartner. Delegationerna kan tillsätta permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper till stöd för sin verksamhet.

Som föredragande i direktionen ber överbibliotekarien parterna att föreslå företrädare till delegationen.

Studentnämnden

Bibliotekets studentnämnd har till uppgift att verka som ett diskussions- och samarbetsforum för de studerande och biblioteket och delta i utvecklingen av bibliotekets tjänster.

opiskelijatoim-kirjasto [at] helsinki.fi