/ Kontakt / Bibliotekets verksamhet /

Publikationer

Alla publikationer av Helsingfors universitets bibliotek säljs på Unigrafia.

Böcker

Työvoiman määrällinen ja laadullinen tarve kirjastoalalla 2008-2010

Kaisa Luoma. Helsingfors 2011.

ISBN: 978-952-10-7049-5

Behovet av arbetskraft i biblioteksbranschen är en aktuell fråga både för allmänna och vetenskapliga bibliotek. Kaisa Luoma har gjort en utredning av situationen under de senaste åren genom att granska arbetskraftsstatistik och arbetsplatsannonser. Utredningen väcker nya frågor om personallösningar i biblioteken.

Bokken i Helda

Rajapinnassa - Uusi Helsingin yliopiston kirjasto.

Red. Kaisa Sinikara et al. Helsingfors 2010, Universitetstryckeriet.

ISBN 978-952-10-6125-7

Boken kan köpas för 35 euro (inkl. moms)

Beställningar

hk-julkaisumyynti [at] helsinki.fi