/ Kontakt / Bibliotekets verksamhet / Projekt /

Avslutade projekt

Biodiversity Heritage Library for Europé
Projektperiod: 2009–2011

Mål: Skapa en europeisk version och ett europeiskt användargränssnitt i den amerikanska tjänsten Biodiversity Heritage Library.

Deltagare: 28 olika organisationer

Ansvarsperson: Vid Helsingfors universitets bibliotek, Kimmo Koskinen, kimmo.koskinen(at)helsinki.fi och Sini Kärki, sini.karki(at)helsinki.fi.

Finansiär: EU

Ytterligare information: http://wiki.helsinki.fi/display/BHL/Etusivu