/ Kontakt / Bibliotekets verksamhet /

Projekt

Helsingfors universitets bibliotek deltar aktivt i många nationella och internationella utvecklingsprojekt. Nedan presenteras pågående projekt där Helsingfors universitets bibliotek är koordinator eller samarbetspartner.

OpenAIREplus (2nd Generation of Open Access Infrastructure for Research in Europe)

Projektperiod: 2011–2014

Mål: Projektet är en fortsättning på projektet OpenAIRE som avslutades 2011 och som hade som mål att möjliggöra öppen tillgång till de vetenskapliga artiklar som bygger på EU-finansierad forskning. OpenAIREplus mål är att också länka forskningsdata som de publicerade resultaten grundar sig på till de referentgranskade artiklarna.

Deltagare: University of Athens (project coordination), Göttingen State and University Library (scientific coordination) och CNR/ISTI (Institute of the National Research Council of Italy) (technical coordination). Dessutom deltar 41 europeiska länder i projektet. Helsingfors universitets bibliotek representerar Finland.

Ansvarsperson: Annikki Roos, annikki.roos [at] helsinki.fi

Finansiär: EU FP7

Ytterligare information: Pressmeddelande

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library

Projektperiod: 2012

Mål: Att öka kompetensen hos personalen vid Namibias universitets bibliotek.

Deltagare: Helsingfors universitets bibliotek, Tammerfors universitets bibliotek och Namibias universitets bibliotek.

Finansiär: Finlands Utrikesministerium

Ytterligare information: Elise Pirttiniemi (elise.pirttiniemi [at] helsinki.fi)