/ Kontakt / Bibliotekets verksamhet /

Kvalitet och utvärdering

Bibliotekets kvalitetsledningssystem finns dokumenterat i bibliotekets verksamhetshandbok. Målet för kvalitetsarbetet är att fortlöpande utveckla biblioteket och att synliggöra det i all verksamhet, vid alla enheter och i varje anställds arbete.

Bibliotekets kvalitetsledning är i enlighet med universitetets modell kopplad till verksamhetsstyrningen.

Biblioteket utvecklar sitt responssystem och självvärderingen som en del av kvalitetsledningen. Bibliotekets förvaltningstjänster ansvarar för utvecklingen av kvalitetsledningssystemet.