/ Kontakt / Bibliotekets verksamhet /

Historia

I början av 2010 gick Helsingfors universitets vetenskapliga bibliotek och fakultetsbibliotek samman och bildade Helsingfors universitets bibliotek (HULib). Biblioteket har enheter med gemensamma förvaltnings- och stödtjänster på fyra campus. Helsingfors universitets bibliotek är sedan den 1 januari 2010 en fristående institution vid universitetet.

Helsingfors universitets bibliotek bildas 1993–2012

Campusbiblioteken blir till

Campusbiblioteket i centrum bildades 1.1.2010 när Humanistiska, Beteendevetenskapliga, Juridiska, Teologiska och Statsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Studentbiblioteket sammanslogs. Alla enheter utom det beteendevetenskapliga biblioteket Minerva flyttade till Kajsahuset som blev färdigt 2012. Minerva ligger fortfarande på Brobergsterrassen.

Campusbiblioteket i Gumtäkt inledde sin verksamhet 1.3.2001 som Vetenskapsbiblioteket i Gumtäkt i nyuppförda Physicum på Campus Gumtäkt. Biblioteket bildades genom en sammanslagning av biblioteken vid ämnesinstitutionerna för fysik, geofysik, geologi, kemi, geografi, och meteorologi. Biblioteken för ämnesområdena matematik och statistik, datavetenskap och seismologi fortsatte en tid som självständiga enheter innan de flyttade till vetenskapsbiblioteket våren 2004. År 2009 flyttades också den astronomiska samlingen från Observatoriets bibliotek till Gumtäkt.

Campusbiblioteket i Mejlans inledde sin verksamhet som det Medicinska centralbiblioteket i början av 1966. Biblioteket fick namnet Centralbiblioteket för hälsovetenskap 1992. I början av 1999 införlivades biblioteket med Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Den 1 januari 2010 blev campusbiblioteket i Mejlans en del av Helsingfors universitets bibliotek.

Campusbiblioteket i Vik inledde sin verksamhet 1.9.1999 som Vetenskapsbiblioteket i Vik, i och med sammanslagningen av Helsingfors universitets lantbruksbibliotek, skogsbibliotek, naturvetenskapliga bibliotek och veterinärmedicinska bibliotek samt Biocentrets bibliotek. År 2005 fanns alla bibliotek under samma tak i Infocenter Korona i Vik. Dessutom har Vetenskapsbiblioteket i Vik utökats med material från institutionsbiblioteken på Campus Vik och material från Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens zoologiska, botaniska och djurfysiologiska institutioners bibliotek.