/ Kontakt /

Bibliotekets verksamhet

Vision och mission

Helsingfors universitets bibliotek är landets största mångvetenskapliga universitetsbibliotek och erbjuder informations- och bibliotekstjänster inom de vetenskapsområden som representeras på universitetets fyra campus. Till Helsingfors universitets bibliotek hör campusbiblioteken i centrum, Gumtäkt, Mejlans och Vik.

Biblioteket är en fristående institution vid universitetet och öppet för alla.

Helsingfors universitets bibliotek har som mål att

 • erbjuda kompetent samarbete för forskning och lärande
 • sprida universitetets forskningsresultat och bibliotekets kompetens till det övriga samhället
 • vara en inspirerande och välmående gemenskap
 • bygga upp bibliotekets ekonomi på en hållbar grund.

Nyckeluppgifter 2016

Användning av kundtjänst

 • 2,1 miljoner kunder besöker Helsingfors universitetsbibliotek årligen
 • 401 000 lån
 • 2,7 miljoner förnyelser på tryckta lån
 • 2,7 miljoner nedladdade e-tidskriftsartiklar
 • 2,7 miljoner nedladdade e-böcker
 • 6 500 deltagare i informationssökning utbildning

Samlingarna

 • 32 400 elektroniska tidskrifter
 • 770 100 e-böcker
 • 1,13 miljoner tryckta böcker
 • 18 900 tryckta tidskrifter

Personal

 • 173 i heltidsekvivalenter