/ Hjälp /

Vanliga frågor (FAQ)

Användarrätt och bibliotekskort

Vem får använda HU:s bibliotek?
Helsingfors universitets bibliotek är öppet för alla. Se nedan för vad som krävs för bibliotekskort. Personer som har användarnamn till Helsingfors universitets datanät har rätt att använda de elektroniska resurserna på distans, andra kan använda dem på plats.

Vem kan få ett bibliotekskort?
Personer som har fyllt 15 år, är bosatta i Finland och har ett identitetsbevis (pass, identitetskort, finskt körkort) kan få ett bibliotekskort. Postbox, Poste restante eller en adress utomlands duger inte som adress. Utbytesstudenter och gästforskare vid Helsingfors universitet kan få ett bibliotekskort även om de inte uppfyller villkoren.

Hur får jag ett bibliotekskort?
Ta med dig legitimation med foto och kom till bibliotekets infodisk, så får du ett Helka-kort på några minuter. Du kan också beställ ditt Helka-kort i förväg.

Alternativ: Om du har ett gammalt UniCard/Lyyra-kort försett med en streckkod dom börjar 210 (HUS studentkort eller Helsingfors universitets personalkort) kan det aktiveras så att du kan använda det som bibliotekskort. Tag med legitimation med foto och kortet aktiveras vid infodisken. Det nya studentkortet från Frank kan inte aktiveras till bibliotekskort.

Vad kostar ett bibliotekskort?
Det första bibliotekskortet är gratis, för försvunna kort uppbär biblioteket 5 euro. För servicekortet Lyyra uppbärs alltid en avgift.

Kan jag få ett bibliotekskort även om jag inte studerar vid Helsingfors universitet?
Ja, om du har fyllt 15 år, bor i Finland och har ett finskt FPA-kort samt officiellt identitetsbevis.

Kan jag använda stadsbibliotekets/en annan högskolas bibliotekskort i Helsingfors universitets bibliotek?
Nej. Helsingfors universitets bibliotek godkänner endast Helka-kortet eller Helsingfors universitets UniCard/Lyyra-kort.

Mitt Helka-kort är borttappat/har blivit stulet. Vad ska jag göra?
Ring till Helsingfors universitets biblioteks servicenummer (02941 23920, under bibliotekets öppethållningstider) eller skicka e-post till adressen kirjasto@helsinki.fi så spärrar vi ditt kort. Du kan också anmäla kortet försvunnet i närmaste campusbibliotek. Om du hittar kortet ska du komma till biblioteket och visa upp bibliotekskortet och legitimation så aktiverar vi det på nytt. Om du inte hittar ditt kort kostar ett nytt kort 5 euro. Om du har gjort en polisanmälan med anledning av det försvunna kortet får du ett nytt kort gratis. Du måste visa upp anmälan när du hämtar det nya kortet.

Jag har hittat mitt försvunna Helka-kort. Hur kan jag aktivera det?
Gå till närmaste Helka-bibliotek och visa upp kortet och legitimation i infodisken så aktiverar vi kortet.

Jag har glömt min PIN-kod. Vad skall jag göra?
Skicka ett meddelande till bibliotek@helsinki.fi, ange numret på ditt Helka-kort och be om en nyt PIN-kod, så skickar vi en ny kod per textmeddelande till det telefonnummer du tidigare anmält. Om du inte har meddelat ett telefonnummer, måste du ringa eller komma till biblioteket med ett identitetsbevis. 

Måste jag anmäla min nya adress till biblioteket, även om jag redan anmält adressändringen i Oodi/till universitetet?
Ja. Du måste alltid anmäla adressförändringar i ett Helka-bibliotek, även om du redan har anmält ändringen till universitetet. Du kan anmäla adressförändringen med e-blanketten som finns i Helka under låntagarens uppgifter, i infodisken, i närmaste campusbibliotek eller per telefon (02941 23920, under bibliotekets öppethållningstider).

Hur länge sparas kundens uppgifter i Helka?
I Helkas kundregister sparas bl.a. kontaktuppgifter, personnummer och information om lån. Kunduppgifterna sparas i kundregistret 3 år efter den sista transaktionen, om inte kunden har några oreturnerade lån eller obetalda avgifter. https://helka.finna.fi/Content/about 
I Helkas användargränssnitt sparas användarnamn och/eller bibliotekskortets nummer, sparade favoriter och sökningar och information om extra förfallodagspåminnelser Informationen i användargränssnittet sparas 12 månader efter senaste inloggning. https://helka.finna.fi/Content/register_details 

Vem kan se mina kunduppgifter?
De som arbetar på Helkabiblioteken har rätt att hantera kundernas uppgifter när det är nödvändigt för arbetet (t.ex. vid lånetillfällen, ändringar av uppgifter eller skickande av påminnelser).

Lån och lånetider

Får jag låna allt material?
Du får låna nästan allt material. Undantag är uppslagsverks- och handbokssamlingar, vissa tidskrifter samt verk utkomna före 1900. Lånereglerna för samlingarna varierar i olika bibliotek. Material som du inte får låna hem kan du läsa i biblioteket.

Kan jag beställa boken från huvudbiblioteket till campusbiblioteket, och avhämta den därifrån?
Nej, du kan inte. Boken måste avhämtas från det bibliotek, vars samlingar den tillhör.

Vad är lånetiden? 
Lånetiden varierar mellan olika bibliotek och samlingar. Kontrollera lånetiderna i Helka-databasen eller på bibliotekens webbplatser.

Lånetiden för kursböcker är 14 dagar. Lånetiden för snabblån är 2 dygn.

Syns lånetiden i Helka?
Ja. Lånetiden syns i bokens beståndsinformationen efter bibliotekets namn. (OBS! skilda exemplar av samma bok kan ha olika lånetider beroende på bibliotek och samling).

Vid vilken tid kan jag avhämta ett snabblån och när ska jag återlämna det?
Du kan få snabblån genast då biblioteket öppnas och du bör återlämna det på förfallodagen innan biblioteket stänger. När det gäller nattlån har olika bibliotek olika praxis för när de börjar ge ut nattlån. Observera avvikande öppethållningstider t.ex. på helgdagsaftnar.

Hur många böcker får jag låna på en gång?
Inga begränsningar.

Är lånetiderna längre på sommaren?
Endast de bibliotek som är stängda under sommaren har längre lånetider.

Återlämning

Kan jag återlämna mina lån till ett annat bibliotek än det jag lånade dem från?
Ja. Du kan återlämna Helsingfors universitets biblioteks böcker till vilket verksamhetsställe som helst, oberoende av var du lånade dem. Helsingfors universitets biblioteks verksamhetsställen är Huvudbiblioteket i Kajsahuset, Campusbiblioteket i Gumtäkt, Campusbiblioteket i Mejlans och Campusbiblioteket i Vik.

Kan jag återlämna böcker per post?
Du kan på eget ansvar återlämna böcker per post till vilket av Helsingfors universitets biblioteks verksamhetsställen som helst. Låntagaren ansvarar för lånet tills det anlänt till biblioteket.

Har ni ett bokinkast, eller kan man återlämna böcker t.ex. till vaktmästaren?
Huvudbiblioteket har till vänster om huvudingången (Fabiansgatan 30) en återlämningslucka som öppnas med bibliotekskortet. Lånen registreras som returnerade på följande öppethållningsdag. Varje kväll klockan 22 börjar ett serviceavbrott på ca en halv timme, och under den tiden går det inte att returnera böcker.

På Campus i Gumtäkt kan material återlämnas också utanför bibliotekets öppettider. Återlämningsluckan ligger till höger om Physicums huvudingång (Gustaf Hällströms gata 2 A) bredvid den gråa sidodörren. Lånen registreras som returnerade på följande öppethållningsdag.

Vid huvudingången till Campusbiblioteket i Vik (Infohuset) finns Campusbibliotekets och stadsbibliotekets gemensamma bokinkast, där man kan återlämna material dygnet runt. Lånen registreras som returnerade på följande öppethållningsdag.

Reservationer

I uppgifterna om bokens tillgänglighet finns en förfallodag. Kan jag lita på att jag får boken då?
Det lönar sig att reservera boken, annars kan den nuvarande låntagaren förnya lånet. Låntagaren kan återlämna boken före förfallodagen eller efter den. När en reserverad bok kommer till biblioteket meddelar vi dig per e-post, eller per post om du inte angett din e-postadress.

När kan jag reservera en bok?
Du kan reservera en bok som är utlånad. OBS! Du kan inte reservera en bok som du själv har som hemlån. Snabblån kan inte reserveras.

Hur reserverar jag material?
Du kan själv reservera material i Helka. I bibliotekets infodisk får du vid behov hjälp med att reservera material. När du reserverar material behöver du ditt bibliotekskortsnummer. (Du måste alltid ha ditt bibliotekskort med dig när du sköter biblioteksärenden.) Då materialet blivit tillgängligt kan du hämta det vid reserveringshyllan under ditt namn. Meddele biblitoeket om du vill hämta dina reservationer vid disken i stället - i så fall är det inte möjligt att avhämta reservationer under meröppet-timmarna.

Hur beställer jag material?
I Helka du kan beställa material som finns i Nationalbibliotekets och Kajsahusets slutna magasin. Då hämtar personalen det material du beställt från magasinet.

Hur mycket kostar det att reservera material och när ska avgiften betalas?
Att reservera en kursbok kostar 1 euro och avgifter läggs till dina avgifter då materialt blir tillgängligt. För annan litteratur tas ingen avgift ut. Om du inte hämtar eller avbeställer din reservation senast på sista avhämtningsdagen måste du betala en straffavgift på 2 euro.

Kan jag reservera material på webben/per telefon/e-post/brev/fax?
Du kan reservera material på webben i databasen Helka. Du kan också reservera material genom att ringa bibliotekets servicenummer. Man kan inte reservera material per e-post, brev eller fax.

Kan jag per telefon reservera en bok som finns i hyllan?
Nej. Man kan inte reservera böcker som finns i hyllan.

I Helka såg jag att bokens status är "under arbete". Hur får jag tag i boken, då jag behöver den snabbt?
Böcker som beställts till biblioteket och är under slutbehandling syns i Helka med status "under arbete". Vi kan göra en reservation på boken och försöker påskynda slutbehandlingen, så att kunden får boken så snabbt som möjligt. För reservationen uppbärs avgift om det är frågan om en kursbok.

I Helka såg jag att boken har beställts till biblioteket. Kan jag reservara den redan nu?
Boken har beställts men den har ännu inte kommit till biblioteket. Eftersom det är svårt att bedöma när vi får boken, och eftersom vi ibland inte alls får materialet vi beställt, kan du inte reservera boken förrän vi fått den. Då syns den i Helka med status "under arbete". (Se föregående fråga)

Jag har fått ett meddelande om att boken jag reserverat finns tillgänglig, men jag kan inte avhämta den i tid. Kan jag få tiden förlängd?
Ja. Om du ringer till servicetelefonen senast under den sista avhämtningsdagen, kan du få några extra dagar.

Får min man/fru/förälder/vän m.fl. avhämta boken jag reserverat i mitt ställe?
Ja. Om du ger henne eller honom ditt Helkakort. Kom ändå ihåg att du alltid är ansvarig för allt material som lånats med kortet.

Finns det något snabbare sätt att få veta om boken jag reserverat anlänt, än att vänta på meddelandet som kommer per post?
Ja. Du kan få information om dina reservationer i realtid genom att kontrollera din reservationsstatus i HELKA eller ringa till bibliotekets servicetelefon.

Jag fick meddelande om att en bok som jag reserverat har kommit in, men jag behöver den inte längre. Vad ska jag göra?
Avbeställ reservationen genom att ringa bibliotekets servicetelefon, besöka bibliotekets infodisk eller per e-post. Om det är fråga om en kursbok måste du ändå betala reservationsavgiften, eftersom boken redan anlänt till biblioteket. Det lönar sig ändå att avbeställa reservationen, eftersom du på så sätt undviker straffavgiften på 2 euro för oavhämtat material.

Kan jag avhämta boken jag reserverat från ett annat bibliotek än det där jag reserverade den?
Nej. Reserverat material måste avhämtas från det bibliotek, vars samlingar det tillhör.

Omlån

Kan jag förnya mina lån?
Ja, om materialet inte är reserverat, du inte har låneförbud eller överskridit gränsen för omlån (12 ggr för kursböcker, 50 ggr för övrigt material). Kortlån kan inte förnyas.

Får jag förnya ett lån som är försenat?
Ja, om lånen inte är 14 dygn försenade och du inte har låneförbud av andra orsaker. Du måste ändå betala de ackumulerade förseningsavgifterna. Det lönar sig att komma och betala så fort som möjligt, för obetalda förseningsavgifter på 15 euro eller mer förorsakar låneförbud vilket förhindrar omlån.

Hur många gånger kan jag förnya ett lån?
Kortlån kan inte förnyas. Kursböcker kan du förnya 12 gånger och övrigt material 50 gånger. Efter det måste lånen återlämnas. Böckerna kan lånas på nytt i biblioteket om de inte är reserverade.

Kan jag förnya ett lån innan förfallodagen?
Ja.

Kan jag förnya lån från andra Helka-bibliotek i mitt campusbibliotek?
Ja. Du kan också förnya alla dina lån i databasen Helka.

Undantag: om du har lånat material med ditt Helka-kort i t.ex. Aalto-universitetets bibliotek, måste du förnya de lånen separat.

Varför kan man inte förnya kortlån?
Kortlån är avsedda för material som ska cirkulera snabbt och för kursböcker som ”nödhjälp” om alla andra kursböcker är utlånade. Därför får samma kund inte hålla boken en längre tid, utan andra måste också få möjlighet att låna den (kortlån kan inte reserveras).

Varför kan jag inte förnya ett snabblån?
Snabblån är avsedda som "nödhjälp" om alla kursböcker är utlånade. Därför får samma kund inte hålla boken utan andra måste också få möjlighet att låna den (snabblån kan inte reserveras).

Kan jag förnya lån per telefon?
Ja. Kontaktuppgifter hittar du inom kontaktinformation.

Kan jag förnya lån via nätet?
Ja. Adressen är https://helka.finna.fi . Logga in i Helka genom att skriva ditt bibliotekskortsnummer och ditt efternamn i de för detta avsedda fälten. Alla biblioteks webbplatser har en länk till Helka. Varje kväll mellan 22:00 och 22:30 är det ett uppehåll i Helka på ca 15 minuter. Biblioteket garanterar inte, att omlån alltid lyckas - för att undvika förseningsavgifter är det alltså bäst att förnya sina lån redan före förfallodagen.

Kan jag förnya lån per e-post, brev eller fax?
Nej. Du kan förnya lånen i biblioteket, via servicetelefonen eller via nätet.

Jag försökte förnya lån via nätet, men mitt bibliotekskortsnummer/efternamn godkändes inte. Vad är problemet?
Om du använder UniCard/Lyyra som bibliotekskort hittar du det rätta numret, som alltid börjar med 21, på kortets baksida under streckkoden. I annat fall ska du ta kontakt med biblioteket så reder vi ut saken.

Jag har kontrollerat mina låneuppgifter på nätet, men hittar ingen möjlighet till omlån. Vad är problemet?
Då har du antagligen fått låneförbud. Orsaken till låneförbud kan vara antingen obetalda förseningsavgifter eller bristfälliga kunduppgifter. Ta kontakt med biblioteket.

Jag försökte förnya mina lån men det lyckades inte, fast jag vet att jag inte har några försenade böcker eller obetalda avgifter. Det är inte heller frågan om ett snabblån. Vad är problemet?
Du måste uppdatera kunduppgifterna regelbundet för att kunna förnya dina lån. Om du inte uppdaterat kunduppgifterna får du ett tillfälligt låneförbud tills uppgifterna kontrollerats i biblioteket. Det finns också begränsningar för hur många gånger du får förnya ett lån. Kontakta biblioteket.

Vad ska jag göra när jag inte mer får förnya mina lån via nätet, eftersom jag överskridit omlånegränsen.
Du kan få lånen förnyade en gång till per telefon om du inte hinner återlämna böckerna genast. Sedan måste de återlämnas till biblioteket, men du kan låna böckerna på nytt om de inte är reserverade.

Försenade lån

Får jag böter om jag återlämnar ett lån för sent?
Ja. Förseningsavgiften börjar räknas fr.o.m. dagen efter förfallodagen och räknas i högst 14 dagar. Du kan undvika böter genom att återlämna boken till biblioteket eller förnya lånet senast på förfallodagen.

Hur stora är förseningsavgifterna?
Förseningsavgifterna för de olika samlingarna är följande:

  • kursböcker, 7 och 14 dagars lån: 0,70 euro/dag och bok, högst 9,80 euro/bok
  • kortlån: 2 euro/dag och bok, högst 28 euro/bok
  • övriga samlingar: 0,30 euro/dag och bok, högst 4,20 euro/bok.

Förseningsavgiften börjar räknas dagen efter förfallodagen och räknas i 14 dagar. Efter det får låntagaren låneförbud. Indrivningen av material som är en månad försenat överförs till en inkassobyrå. Ersättningen för förlorat material är minst 80 euro/bd. Kunden ska också betala de uppkomna förseningsavgifterna till biblioteket samt inkassokostnaderna till inkassobyrån.

När skickar biblioteket kravbrev (uppmaningar)?
Den första uppmaningen skickas genast efter förfallodagen och den andra skickas 14 dagar efter förfallodagen. Om materialet inte har återlämnats senast en månad efter förfallodagen kommer indrivningen av lånen att överföras till en inkassobyrå.

När får jag låneförbud?
När lånen är 14 dygn försenade eller om du har minst 15 euro obetalda förseningsavgifter.

Hur får jag låneförbudet upphävt?
Genom att återlämna lånen och betala alla de ackumulerade avgifterna. Förseningsavgifterna kan inte betalas i rater.

När blir lånen indrivna?
När lånen är en månad försenade. Då måste du betala en ersättningsavgift för den försvunna boken (minst 80 €), de uppkomna förseningsavgifterna samt inkassokostnaderna. Om du återlämnar boken till biblioteket behöver du inte betala ersättningsavgiften. Före ärendet överlämnas till en inkassobyrå, skickar biblioteket ett påminnelsebrev (Andra uppmaningen att återlämna försenade lån) i vilket det varnas för indrivning.

Går oreturnerade lån till indrivnig?
Ja, om du inte tagit kontakt med biblioteket och kommit överens om ersättning för en försvunnen bok.

Kan jag betala en del av mina avgifter, så att mitt låneförbud hävs?
Nej, hela avgiften måste betalas på en gång.

Hur kan jag betala avgifter?
Du kan betala på nätet med et Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort. Logga in till dina låntagaruppgifter i Helka. Klicka på "Nätbetalningar" under "Avgifter" och följ instruktionerna.

I biblioteket kan du betala med bankkort, Visa Electron, Visa eller MasterCard. Kontantbetalning är möjligt bara i Kajsahuset. Du kan inte betala med UniCard/Lyyra. Avgifterna kan inte betalas till banken eller på avbetalning.

Varför blir det böter också för böcker som inte är reserverade?
Biblioteken värnar om alla sina kunders behov och kräver därför tillbaka alla försenade lån. Lånet är en på förhand tidsbestämd överenskommelse. Kunden har rätt att förnya lånet när tiden gått ut (ifall boken inte är reserverad). Det är på kundens ansvar att återlämna boken till biblioteket när hon eller han inte längre behöver den. Det kanske är någon annan som väntar på den, fast den inte är reserverad.

Jag har tappat bort/förstört en bok som jag har lånat. Måste jag ersätta den?
Ja. Om du har tappat bort en bok eller den har blivit förstörd, kontakta bibliotekets kundtjänst. Ersättningsavgiften bestäms enligt prislistan, men den är minst 80 euro.

Utbildning

Jag studerar vid Helsingfors universitets öppna universitet. Kan jag delta i bibliotekets kurser?
Du får delta gratis i bibliotekets öppna kurser, se evenemangskalendern.

Jag studerar på Campus Vik. Kan jag delta i bibliotekets kurser på något annat campus?
Du kan delta i bibliotekets öppna kurser på vilket campus som helst.

Jag är lärare för seminariet som ingår i de fördjupade studierna och jag vill boka in bibliotekets undervisning på min kurs. Är undervisningen avgiftsbelagd?
Man kan boka in bibliotekets undervisning på sina kurser. Undervisningen är avgiftsfri för anställda och studenter vid Helsingfors universitet. Vi kommer i förväg överens om innehåll och undervisningsmetoder. I vissa fall har biblioteket färdigt självstudiematerial eller en öppen kurs som man kan utnyttja.

E-resurserna och andra digitala resurser

Vem får använda Helsingfors universitets biblioteks e-resurser?
Bibliotekets e-resurser kan användas av Helsingfors universitetets forskare, lärare, studerande och personal, samt lokala kunder. Användning av e-resurser utanför bibliotekets verksamhetsställen kräver användarrättigheter till Helsingfors universitets datanät.

Externa kunder kan använda e-resurserna i biblioteket, antingen på de kunddatorer som är avsedda för ändamålet eller på sin egen bärbara dator via HUPnet. Kunderna kan hämta tillfälliga användarkoder till HUPNet i bibliotekets infodisk.

Jag studerar vid Öppna universitetet. Hur kommer jag åt universitetets e-resurser?
Alla studerande vid Öppna universitetet får behörighet till universitetets datanät och därmed även tillgång till universitetets e-resurser. Mer information finns på Öppna universitetets webbplats.

Jag är docent vid universitetet. Hur får jag behörighet till universitetets e-tidskrifter och databaser?
Du kan använda e-resurserna i biblioteket på de kunddatorer som är avsedda för ändamålet, eller i infodisken be om en tillfällig användarkod som du kan använda för att logga in på HUPnet med din egen bärbara dator.

För att kunna använda resurserna på distans måste du ha behörighet till universitetets datanät. Docenterna kan ansöka om behörighet hos sin institutions/sitt läroämnes it-kontaktperson.

Jag varken studerar eller arbetar vid Helsingfors universitet, men jag har ett Helka-kort. Kan jag använda bibliotekets e-resurser?
Du kan använda e-resurserna i biblioteket på de kunddatorer som är avsedda för ändamålet, eller i infodisken be om en tillfällig användarkod som du kan använda för att logga in på HUPnet med din egen bärbara dator.

För att kunna använda resurserna på distans räcker det inte med Helka-kortet, utan man måste ha behörighet till universitetets datanät.

Kan jag köpa behörighet till universitetets e-resurser?
Behörigheten går inte att köpa. Om du inte har behörighet till universitetets datanät kan du använda e-resurserna i Helsingfors universitets biblioteks filialer.

Hur kommer jag åt bibliotekets e-resurser från min hemdator?
Om du har giltig behörighet till universitetets datanät kan du använda e-resurserna från vilken dator som helst med hjälp av fjärranslutning. Det finns flera olika möjligheter till fjärranvändning.

Fjärranslutningen kan aktiveras via SFX-länkarna. När du klickar på en e-resurs som du sökt fram kommer du till ett inloggningsformulär, med hjälp av vilket du kan aktivera fjärranslutningen. Det samma gäller för SFX-länkarna i de artiklar du hittat t.ex. via Google: om biblioteket har licens till materialet kan du via länken aktivera fjärrförbindelsen och få tillgång till artikeln.

Fjärrförbindelsen kan användas var som helst och med vilken webbläsare som helst. Man behöver inte göra ändringar i datorns eller webbläsarens inställningar, men man måste tillåta kakor (cookies) om webbläsaren frågar om det. Mer information finss på bibliotekets sidan för fjärranslutningar.

Alternativt kan du använda VPN, som kopplar din dator till universitetets datanät. Centret för informationsteknologi ansvarar för VPN.

Jag har sökt efter källor för mitt kandidatarbete med snabbsökningen i Helka. Räcker det, eller borde jag använda någon annan informationskälla?
Det beror på ämnet. Oftast räcker det inte att göra en snabbsökning. Kontrollera i listorna över informationskällor på bibliotekets webbplats vilka databaser det finns inom ditt område och sök i dem. Pröva också Google Scholar.

Varför ska jag använda bibliotekets databaser om jag redan har använt Google Scholar?
Alla bibliotekets databaser finns inte med i Google Scholar. För vissa ämnen räcker Google Scholar bra och för vissa mindre bra.

E-böcker och läsprogram

Hur laddar jag ner en e-bok till min datorplatta/bärbara dator/telefon? Jag vill läsa boken på en plats där jag inte har tillgång till nätet.
Möjligheterna att ladda ner en e-bok och hur det går till beror på vilken tjänst eller plattform det är fråga om. Alla våra e-böcker kan inte laddas ner, utan vissa kan bara läsas online.

Anvisningar för nedladdning finns i bibliotekets e-boksguide (på finska).

Jag har laddat ner en av bibliotekets e-böcker till min datorplatta/iPad/bärbara dator, men jag kan inte öppna filen. Vad gör jag fel?
För att kunna öppna en nedladdad e-bok måste du ha ett läsprogram, vanligen BlueFire Reader (datorplatta) eller Adobe Digital Editions (PC, Mac). Olika e-boktjänster och plattformar kräver olika program.

Mer anvisningar finns i bibliotekets e-boksguide (på finska).

Kan jag läsa e-böcker hemma?
Du kan läsa alla e-böcker hemma om du har behörighet till universitetets nät. Mer information om fjärranslutning finns i vår e-boksguide (på finska).

Om jag laddar ner en bok till bibliotekets dator, kan jag öppna boken hemma/på min egen enhet? Kan jag läsa boken hemma?
Om du har ett Adobe-ID kan du spara den nedladdade filen t.ex. på en minnessticka och öppna den i din egen dator med hjälp av ditt Adobe-ID. Du kan skapa ett Adobe-ID på adressen www.adobe.com.

Hur lång lånetid har e-böckerna? Varför varierar lånetiden i olika tjänster och för olika böcker och förlag?
E-boktjänsters böcker kan man ladda ner till sin egen enhet för en viss tid, t.ex. Ellibs (1 eller 7 dagar), Dawsonera (1–3 dagar) och EbookCentral (1 eller 2 veckor). I vissa fall kan man förhandla om lånetiden, beroende på tjänst och förlag. Mer information om lånetiderna finns i vår e-boksguide (på finska).

Hur kan alla digitala exemplar vara utlånade? Hur kan en e-bok vara slut?
De flesta av våra e-böcker finns alltid tillgängliga i en online-version. När det gäller Ellibs-kursböcker som man kan låna med sitt Helka-kort och som biblioteket har beställt ett visst antal exemplar av, kan alla licenser vara i bruk samtidigt. Dessutom kan vissa e-böcker (Ebsco) bara användas av ett visst antal användare samtidigt. Därför kan böckerna tillfälligt vara slut.

Hur återlämnar jag en e-bok? Lämnas e-böcker tillbaka automatiskt?
En e-bok som man lånar eller laddar ner till sin enhet för en viss tid återlämnas alltid automatiskt. Du kan lämna tillbaka en e-bok (Ellibs,Ebsco och EbookCentrals böcker) innan lånetiden går ut om du inte behöver boken längre. Det rekommenderas att du lämnar tillbaka e-böcker du inte behöver, eftersom andra studenter kan behöva dem. (Anvisningar i e-boksguiden.)

Kan jag kopiera delar av en e-bok till min egen dator? Fungerar copy/paste?
Många e-boktjänster tillåter att man kopierar avsnitt ur deras böcker – vissa förlag tillåter också att man använder copy/paste-funktionen. Närmare anvisningar finns i vår e-boksguide (på finska).

Kan jag skriva ut delar av en e-bok?
Många e-boktjänster tillåter utskrifter. Närmare anvisningar finns i vår e-boksguide (på finska).

Kan jag skicka en e-bok som en fil till en kompis?
Det är vanligen tillåtet att skicka kapitel eller delar av en bok till en studiekamrat eller kollega, men man får inte skicka hela böcker.

Jag har hittat en intressant e-bok på biblioteket, men jag har inte behörighet till universitetets nät. Hur kan jag läsa boken?
Externa kunder kan använda e-böcker och andra e-resurser på bibliotekskioskerna i bibliotekets lokaler. Du får ett tillfälligt användarnamn eller koder till HUPnet vid disken. Med hjälp av dem kan du läsa e-boken också på din egen enhet.

Hur laddar jag ner ett läsprogram till min dator/platta?
De vanligaste programmen för att läsa e-böcker är Adobe Digital Editions och Adobe Reader (PC, Mac). Du kan ladda ner programmen till din hemdator på adressen www.adobe.com. Programmen finns installerade på universitetets datorer. Mobila enheter kräver vanligen läsprogrammet Bluefire Reader, som man kan få via tillverkarens programdistribution (Google Play, Appstore). Mer information finns i vår e-boksguide (på finska).

Lokaler och utrustning

Jag glömde ett viktigt papper i kopieringsmaskinen/vantarna min mamma stickat på läsplatsen. Vad ska jag göra?
Kontakta infodisken. Biblioteket förvarar hittegods i tre månader.

Hur bokar jag ett grupparbetsrum på biblioteket? Vem kan använda bibliotekets grupparbetsutrymmen?
Grupparbetsrummen är avsedda för studenter vid Helsingfors universitet. De kan bokas endast av Helsingfors universitets studenter och personal i Office 365-kalendern.

Hur kopierar jag i biblioteket?
Alla bibliotekets verksamhetsställen har kopieringsmaskiner från Unigrafia som fungerar med skrivarkort. Det finns också några maskiner i biblioteken som fungerar med kopieringkort. Du kan köpa ett kopieringkort i biblioteken. Kopieringkorten har samma pris för alla kundgrupper.

Kan man skanna i biblioteket?
Med Unigrafias kopieringsmaskiner kan man också skanna och skicka pdf-filen till en valfri e-postadress. Skanningen är avgiftsfri.

Är biblioteken tillgänglighetsanpassade?
Alla bibliotekets verksamhetsställen är tillgänglighetsanpassade. Ytterligare information finns på bibliotekets webbplats under länken Tillgänglighet.

Övrigt

Jag bor långt från biblioteket. Hur ska jag göra för att låna en bok?
Om du inte har möjlighet att besöka oss, gå till ditt lokala bibliotek och gör en fjärrlånebeställning. Fjärrlån är avgiftsbelagda och det lokala biblioteket bestämmer priset.

Varför finns en bok som i Helka har status PÅ HYLLAN inte i bibliotekets hylla?
Det finns många orsaker. Kontrollera först i bibliotekskiosken var boken finns. Kontrollera att du söker i rätt hylla och enligt rätt huvudord. Böckerna är oftast placerade enligt författaren, men om en bok är redigerad eller har fler än tre författare placeras den enligt titeln. En del bibliotek har hyllor för återlämnade böcker, där materialet ställs innan man ställer tillbaka det i hyllan. Boken kan också finnas i hyllan för nyheter. Om du ändå inte hittar boken, fråga i infodisken, boken kan ha återlämnats nyligen. Det kan också hända att en annan kund i biblioteket har den, men ännu inte har lånat den.

Varför är Helka ibland avstängd?
Bibliotekssystemet undergår ibland service, och då är nätanslutningen avstängd. Vi försöker placera servicen så att den stör kunderna så lite som möjligt, på morgnar, veckoslut och helger, men det är inte alltid möjligt. Helka är avstängd för service under korta perioder varje kväll och natt. Det förekommer också avbrott i universitetets nät och då är nätkontakten bruten också i biblioteket. Det lönar sig att förnya sina lån lite före förfallodagen.

Hur får jag användarkoder till referenshanteringsverktyget RefWorks?
Alla som har universitetets användarkoder kan själva skapa sig användarkoder till RefWorks. Du måste vara inne på universitetets nät när du skapar koderna.

Gå till adressen https://refworks.proquest.com och klicka på Create account.

Vad gör jag om det material jag behöver inte finns i biblioteket?
Det lönar sig att kontrollera om materialet finns i något annat bibliotek i närheten (Helmet – de offentliga biblioteken i huvudstadsregionen, Melinda – bibliotekens samkatalog i Finland). Om du ändå inte hittar materialet (eller det finns långt borta), kan du beställa materialet som fjärrlån (avgiftsbelagt, se ditt campus webbsida för fjärrlån) eller föreslå att biblioteket ska skaffa materialet.

Varför behöver jag inte godkänna cookies när jag använder bibliotekets sidor?
För att vi inte använder cookies, som bl.a. används för att skapa personligare reklam.