/ Hjälp / Utbildning /

Kurser för vissa målgrupper

Kurser för vissa målgrupper

Kurser för doktorander enligt forskarskola

  • Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan: Information Management for Doctoral Candidates: Humanities and Social Sciences. Anmälningar: Weboodi, koden 984011
  • Naturvetenskapliga forskarskolan och Miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga forskarskolan: Tohtorikoulutettavien tiedonhallinta / Information Management for Doctoral Candidates. Anmälningar: Weboodi, koden 984011.
  • Forskarskolan i hälsoforskning: Managing Scientific Information

Beställningskurser för anställda och studenter vid Helsingfors universitet

  • Universitetets personal och studenter kan beställa avgiftsfri skräddarsydd utbildning för grupper. Ämne, tidpunkt och plats avtalas efter behov. Beställ kursen minst två veckor i förväg. Om du vill boka undervisning för september och oktober lönar det sig att vara ute i god tid.

Kurser för externa kunder

  • Studenter och anställda vid de organisationer som anges nedan kan delta gratis i kurser som är öppna för alla. Andra deltagare debiteras enligt prislistan.
  • HUCS/HNS
  • Öppna universitetet vid Helsingfors universitet
  • Studenter vid andra universitet som har studierätt vid Helsingfors universitet, t.ex. JOO-studerande.
  • Kurser för personalen vid HNS/HUCS
  • Databaserna Cinahl och Medic (skötarna vid HNS/HUCS)