/ Hjälp /

Utbildning

Kurser

LIB-200, Muut opinnot, Verkkokurssi, , 1.8.2019
LIB-200, Muut opinnot, Verkkokurssi, , 1.8.2019
LIB-200, Muut opinnot, Verkkokurssi, , 1.8.2019

Visa alla bibliotekets kurser här (på finska).

Kurser som är öppna för alla

  • Grundkurser i informationssökning
  • Vetenskapsspecifika kurser med fokus på informationskällor
  • Kurser i utvärdering av forskning och citeringsanalys
  • Kurser i referenshantering

Kurserna är gratis för studenter och personal vid Helsingfors universitet och Öppna universitetet.
Andra deltagare debiteras enligt prislistan. Du kan delta i kurserna på valfritt campus.

Kontakta lärarna

Använd e-blanketten