/ Hjälp / Helsingfors universitets publikationer /

TUHAT

I forskningsdatasystemet TUHAT finns information om Helsingfors universitets forskares publicerings- och forskningsverksamhet. Helsingfors universitets bibliotek erbjuder universitets forskare och andra användare hjälp och stöd med att använda TUHAT.

Biblioteket medverkar med information om tidskrifter och förlag.

I ärenden som gäller lagring av information, insamling av data för utvärdering av forskningen, massredigering och informationsöverföring samt bibliometriska analyser kan man komma överens om stödtjänster från fall till fall.

Kontaktuppgifter

Tuhat-info: via email tuhat-info [at] helsinki.fi, tfn: 02941 22000

Biblioteket ansvarar för definitionen av utvecklingsbehov när det gäller bibliotekets tjänster och är föredragande vid behandlingen av utvecklingsbehoven på universitetsnivå. Fakulteterna och institutionerna ansvarar för kvaliteten på den information de producerar och för att spara informationen.