/ Hjälp / Helsingfors universitets publikationer /

E-Thesis

E-thesis publicerar examensarbeten som skrivits vid Helsingfors universitet, i huvudsak doktorsavhandlingar och pro gradu-avhandlingar. Tjänsten är fritt tillgänglig också utanför universitetet.

Publikationerna i E-Thesis har lagrats i Helsingfors universitets digitala arkiv Helda. Helsingfors universitets bibliotek ansvarar för förvaringen av digitala examensarbeten. 

Anvisningar för hur man laddar upp en doktorsavhandling

Anvisningar för hur man laddar upp en pro gradu-avhandling