/ Hjälp /

Helsingfors universitets publikationer

Helsingfors universitets bibliotek stöder aktivt tillgängligheten till publikationer som har producerats vid universitetet. 

I forskningsdatabasen TUHAT lagras forskningspublikationer som producerats vid Helsingfors universitet och information om forskarnas forskningsaktivitet.

Helsingfors universitets doktorsavhandlingar och en del pro gradu-avhandlingar kan läsas på nätet i tjänsten E-Thesis.

Publikationer som producerats vid universitetet finns öppet tillgängliga i HELDA, Helsingfors universitets digitala arkiv.